PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Řecké umění a řecká ikonografie (PP pro obor starořečtina) - AGR100019
Anglický název: Greek Art and Iconography
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RLSCHABO (28.05.2008)
Jednosemestrový kurs seznamuje posluchače s vývojem antického umění a architektury od submykénského a
protogeometrického období do konce helénismu. Úvodní přednášky jsou věnovány době bronzové ve Středomoří, na ně
pak navazují části zaměřené na umění řecké. Pozornost je věnována rovněž terminologii antické architektury a výtvarného
umění, významným novým archeologickým nálezům, případně novým interpretacím již známých památek.
Test se uděluje za aktivní účast v kursu a na základě rozpravy o zadaných tématech.

Literatura
Poslední úprava: RLSCHABO (28.05.2008)

Bouzek J., Ondřejová I., Musil J., Úvod do klasické archeologie, Praha 1997

Bouzek J., Dějiny předoasijského a egejského umění, Praha 1962

Pelikán O., Dějiny antického umění, Brno 1971

Hanuš K., Nesměrák M., Vývoj architektury I, Praha 1989

Boardman J., Řecké umění, Praha 1976

Strong D., Antické umění, Praha 1970

Frel, J., Řecké vázy, Praha 1956

Higgins R.A., Minojské a mykénské umění, Praha 1973

Boardman J., Greek Sculpture I-III, Thames and Hudson, 1978-1995

Smith R.R., Helenistic Sculpture, Thames and Hudson 1991

Boardman J., Athenian Black Figure Vases, Thames and Hudson 1974

Boardman J., Athenian Red Figure Vases I-II, Thames and Hudson 1975-1989

Demargne P., La naissance de l´art grecque, Paris 1965

Sylabus
Poslední úprava: RLSCHABO (28.05.2008)
  • doba bronzová ve Středomoří, umění řecké
  • terminologie antické architektury a výtvarného umění,nové archeologické nálezy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK