PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Dějiny křesťanství ve středověku - AGL500021
Anglický název: History of Christianity in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Třída: Exchange - 08.1 Philosophy
Exchange - 08.3 History
Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 09.5 Classical Philology
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Luciano Micali, Ph.D. (22.09.2021)
The course will map the history of Christianity from the downfall of the Western Roman Empire until the 15th century, in the frame of the political, social, and cultural history of the Middle Ages.
Through an interdisciplinary approach, we will study the history and development of the Church as an institution (papacy, councils, hierarchy, monastic orders, etc.), the milestones of the christian thought and of the Western spirituality, and the main cultural institutions of the Middle Ages.

The course will touch upon the following major themes:

History and organization of the Church from the Antiquity to the Middle Ages
The Bible in the Middle Ages
Monastic orders
Intellectual History of the Middle Ages, with a special attention to the University
The relationship between Philosophy and Theology in the Middle Ages
Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Luciano Micali, Ph.D. (06.09.2021)

- Regular attendance at the lessons.

- Fulfilling the assignments (typically reading an article or a book chapter) before each lesson.

- Writing a short essay (max. 5 pages) by the end of the course on a topic chosen together with the teacher. The essay will be discussed during the oral exam.

- Passing an oral exam (discussion of the essay + some questions concerning the program of the course).

 

- The final grade will be the result of the combined evaluation of the essay and of the oral exam.

Literatura
Poslední úprava: Luciano Micali, Ph.D. (22.09.2021)

The primary and secondary literature will be provided by the teacher and uploaded on the platform Moodle.

 

Essential literature:

  

Madigan, K., Medieval Christianity. A new History, Yale University Press, New Haven 2021 (selected chapters).

Marenbon, J., Medieval Philosophy. A Philosophical and Historical Introduction, Routledge, London 2006 (selected chapters).

 

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Luciano Micali, Ph.D. (06.09.2021)

The course takes place in English and in presence at the Centre for Medieval Studies (Jilská 1). 

Each lesson will typically constist of four parts: 1. discussing the assigned reading; 2. explanations of the teacher on a specific topic; 3. common reading of a textual passage from a medieval text; questions and discussion.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK