PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ženy ve vědě jako databáze (výzkumný seminář) - AFV00137
Anglický název: Woman and Science
Zajišťuje: Katedra filmových studií (21-KFS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATAV00002
Garant: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (01.02.2016)


V procesu vytváření elektronické databáze se trvale podchytí ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech. Koncipovaná databáze albina.ff.cuni.cz chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Seminář navazuje na výsledky loňského semináře a na spolupráci s Národní centrem Ženy a věda AV ČR.
Studentky a studenti budou sami na základě metodicky vedených výzkumů vytvářet lexikografická hesla, budou se učit hledat zdroje informací, kompilačně s nimi pracovat a prezentovat je v textech, vytvářet bibliografie sledovaných osobností. Budou též moci sami "znovuobjevit" pozoruhodné osobnosti. V rámci kurzu budou mít možnost přímo pracovat s elektronickou databází v prostředí "wikisofie" a vřazovat do ní svá hesla. V tomto smyslu kurz rozvíjí obecnější dovednosti a schopnosti akademického bádání a psaní a také elektronické publikace. Podmínkou k zápočtu je vytvoření dvou malých hesel a jednoho většího.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (28.01.2015)

Literatura

BAHENSKÁ, Marie. Žena v medicíně. Anna Bayerová. In: Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace.Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, s. 70-90.

BAHENSKÁ, Marie. Ženy ve vědě. In: Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 443-449.

BAHENSKÁ, Marie - Heczková, Libuše - MUSILOVÁ, Dana. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. století. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2011.

BAHENSKÁ, Marie - Heczková, Libuše - MUSILOVÁ, Dana. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2013.

BARTLOVÁ, M. - PACHMANOVÁ, M. Artemis a dr. Faust. Praha: Academia 2008.

DRATVOVÁ, Albína. Deník 1921 - 1961. Praha: Academia 2009.

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha: Karolinum 2010.

HANÁKOVÁ, Petra - Heczková, Libuše - Kalivodová, Eva - Svatoňová, Kateřina. Volání rodu. Praha: Akropolis 2013.

HECZKOVÁ, Libuše. Píšící minervy. Praha: FF UK 2009.

HECZKOVÁ, Libuše (ed.). Vztahy - jazyky - těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: ERMAT 2007.

POKORNÁ, Magdalena, ed. Bádají ženy jinak? In Práce z dějin vědy 3. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002.

Pešková, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. Praha: NLN 1998.

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Renáta Tyršová. Praha: Paseka 2005.

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena. Teréza Nováková. Praha: Mladá fronta 2009.

Štrbáňová, Soňa. "Ženy ve vědě v letech 1840-1989". Veda.cz, http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla; MARTÍNEK, Jiří, a kol. Cesty k samostatnosti : Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav 2010.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK