PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ruská a česká avantgarda ve filmu a literatuře I. - AFV000155
Anglický název: Russian and Czech Avant-garde in Film and Lieterature
Zajišťuje: Katedra filmových studií (21-KFS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (03.10.2012)

Tento kurz je plánován ve dvou, navazujících semestrech, které jsou však na sobě nezávislé a jsou zcela odlišně koncipované. Zatímco první semestr dodá studentovi spíše historický a tematický rozhled po české a ruské avantgardě a ukáže její vlivy a projevy, druhý semestr ho bude vést k hlubšímu teoretičtějšímu uvažování o jednotlivých avantgardních textech, obrazech, koncepcích a pojmech.

Seminář Ruská a česká avantgarda ve filmu a literatuře I. bude realizován v ZS 2012/2013, a to 3 hodiny týdně a budou ho doprovázet pravidelné projekce. Vyjde ze širšího kontextu, bude řešit problém (české) avantgardy, sledovat historické pozadí a podmínky vzniku jednotlivých avantgardních směrů, jejich proměny a zaměří se na odhalování a pojmenování jejích specifických projevů. Na četných ukázkách avantgardních uměleckých projektů napříč médii a uměleckými druhy (ve filmu, literatuře, výtvarném umění či na divadelní scéně) ukáže jednotlivá témata, která avantgarda otevírá a řeší.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (03.10.2012)

Aktivní účast na semináři a výstupní seminární práce v rozsahu min. 10 normostran.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (03.10.2012)

Jaroslav Anděl - Petr Szczepanik: Stále kinéma. Praha 2008.

Michal Bregant: Avantgardní tendence v českém filmu. In: n: Ivan Klimeš (ed.): Filmový sborník historický 3. Praha 1992.

Tomáš Glanc - Jana Kleňhová: Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha 2005. Viktorie Hradská: Česká avantgarda a film. Praha 1976.

Richard Murphy: Teoretizace avantgardy. Brno 2011.

Jaroslav Seifert - Karel Teige (ed.): Revoluční sborník Devětsil. Praha 2010.
Karel Teige: Svět, který se směje. Praha 2004.

Karel Teige: Stavba a báseň. Praha 1927.

Josef Vojvodík - Jan Wiendl (eds.): Heslář české avantgardy. Praha 2011.

Josef Vojvodík: Imagines corporis. Brno 2006.

Josef Vojvodík: Povrch, skrytost, ambivalence. Argo 2008.

Martina Pachmanová: Neznámá území českého moderního umění. Praha 2004.

Avantgarda známá a neznámá: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (09.10.2012)

Tematické bloky:

4. 10. - Úvodní hodina

11. 10. - Historické expozé: Německé vlivy, širší (česká, vizuální) kultura a nové médium

Individuální projekce: Fritz Lang: Metropolis

Četba: Vladislav Vančura: F. C: Ball (http://ld.johanesville.net/vancura-07-f-c-ball)

Referáty

25. 10. - Fotogenie a poetičnost: Jaké vlivy přicházejí z Francie?

Projekce: ukázky francouzských avantgardních filmů

Četba: Český filmový svět

1. 11. - Utopické vyhlížení nové cesty: Rusko

Eklektismus českých umělců a teoretiků

Projekce: Leonid Trauberg - Grigorij Kozincev: Nový Babylon

Četba: Marina Cvětajeva, Ilja Erenburg, Roman Jakobson

8. 11. - pouze projekce: Jakov Protazanov: Aelita

15. 11. - pouze projekce: Esfir Šubová: Pád dynastie Romanovců

11. 11. - Jazyk: rozbíjení jazyka, jazyk jako obraz, jazyk jako scénář, zaumnyj jazyk, osvobozená slova

Projekce: Dziga Vertov, Lev Kulešov

Četba: Teige: Dada, Mallarmé, Vladimir Majakovskij, Velemir Chlebnikov

22. 11. ­- Obraz: rozpad obrazu, střih, montáž, estetizace politiky

Projekce: ukázky z filmů Leni Riefenstahlové; výběr z pásma filmů čs. avantgardy

29. 11. - Město: konstrukce nového světa

Projekce: Phil Jutzi: Berlin - Alexandrovo námětí, městské filmy Otakara Vávry

Četba: Richard Weiner: Hra doopravdy

6. 12. - Čas a pohyb: tělo a médium, vjem pohybu a rychlosti skrze médium, zachycení pohybujícího se těla, tanec (Abeceda a Milča Majerová), sport, akrobacie, cirkus, spektákl

Projekce: Rolf Randolf: Pancéřové auto

Četba: Vladimír Raffel, Vítězslav Nezval: Falešný mariáš a Akrobat, Adolf Hoffmeister, Josef Hora

13. 12. - Konstrukce nového člověka: různorodé konstrukce nového člověka, časopisy a novinářky - sport, módy, reklama, elegance

Projekce: Gustav Machatý: Extase

Časopisy: Milena Jesenská, Ma-Fa, Karel Teige

20. 12. ­- Avantgarda jako koncept

Projekce: Vladislav Vančura: Marijka nevěrnice (úkol k závěrečné analýze)

Četba: F. X. Šalda: O nejmladší české poezii, Václav Černý: Ideové kořeny současného umění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK