PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Text filosofie jako filosofický problém - AFSV00394
Anglický název: The Text of Philosophy as a Philosophical Problem
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Marek Kettner
Vyučující: Mgr. Marek Kettner
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)
Problém filosofie spočívá rovněž ve způsobu prezentace, která není lhostejná vůči prezentovanému. Vztah myšlenky k "podání", "Darstellung" či "presentation" lze však demonstrovat pouze na konkrétních případech, neboť nemá obecné řešení a vždy odkazuje k tomu, jaký druh své artikulace si dané téma vyžaduje. I proto je důležité seznámit se s možnostmi filosofických žánrů (eseje, pojednání, traktát, ale iaformismus, dialog, drama či román).
The problem of philosophy lies in the manner of presentation, which is not indifferent to what is presented. However, the relation of an idea to "presentation", "Darstellung", can only be demonstrated in particular cases, since it has no general solution and always refers to the kind of its articulation that the topic in question requires. This is also why it is important to become familiar with the possibilities of philosophical genres (essay, treatise, but also iaformism, dialogue, drama or novel).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

Uvědomit si, že literární podání myšlenky není pro myšlenku nepodstatné, řže mezi obojím je těsný vztah.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

práce na semináři

Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

Ukázky různýách filosofických textů současnosti (Benjamin, Adorno, Derrida, Lyotard, Nancy, Malabou, Blanchot).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK