PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kierkegaard - AFSV00332
Anglický název: Kierkegaard
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Matuštík, Dr.
Vyučující: prof. Martin Matuštík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (12.09.2019)
Søren Kierkegaard
Seminář FFUK, ZS 2019/2020
Pondělí 17:30 – 19:05, místnost 225V
Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, Arizona State University
Seminář se bude věnovat intenzivní četbě a diskuzi vybraných filozofických textů Sørena Kierkegaarda.
Podmínky k zápočtu: aktivní účast na semináři, příprava kratších seminárních příspěvků k aktuálně probíraným
textům. Příspěvky lze psát česky i anglicky. Každý seminář se bude skládat z rozboru hlavního tématu,
studentských příspěvků a diskuze.
Studenti, kteří chtějí napsat trochu delší práci (anglicky nebo česky, například na konferenci nebo ke
zvěřejnění), mohou využít konzultace. Bude-li čas během semestru, je možné tyto práce diskutovat v rámci
posledních seminářů.

Texty:
Všechny anglické a některé české překlady budou studentům k dispozici na stránkách moodle.
V anglickém překladu od Hong & Hong. Princeton University Press. *Knihovna má český překlad.
EK: The Essential Kierkegaard
(vyber z EO: Either/Or; *CUP: The Concluding Unscientific Postscript;
*WoL: Works of Love; *PV: The Point of View for My Work as an Author)
*FT: Fear and Trembling
*PF: Philosophical Fragments
*SuD: The Sickness unto Death

Text pro první seminář:
EK: Either/Or, 37-83. Jestli jste textem motivováni něco hned napsat a diskutovat (a pro první seminář by to bylo skvělé), tak prosím, ne více, než 2 str. strojopisem, obřádek.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (12.09.2019)


I [7.10.] E/O [text je v EK 37-83] - Jestli jste textem motivováni něco hned napsat a
diskutovat (a pro první seminář by to bylo skvělé), tak prosím, ne více,
než 2 str. strojopisem, obřádek.

II [14.10.] FT 1-67 [uvody a Problema 1]

III [21.10.] FT 68-123 [Problema 2-3 & Epilogue]

IV [28.10.] Statni svatek anebo meditace na tema z Practice in Christianity:
“no established order is to be exempted from fear and trembling.”

V [4.11.] PF 1-54 [kapitoly I-III]

VI [18.11.] PF 55-111 [IV do konce]

VII [25.11.] CUP [text je v EK 187-241]

VIII [2.12.] SuD 1-14 & WOL [EK:277-311]

IX [9.12.] SuD 14-74

X [16.12.] SuD 79-131

XI [6.1.] CUP [EK 242-46] & PV [EK 449-81] & PA [EK 252-68]
The Moment [EK:424-48]

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK