PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ctnost a moudrost: Platónův dialog Prótagoras - AFSV00328
Anglický název: Virtue and Wisdom: Plato’s Protagoras
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.10.2019)
Náplní semináře je komentovaná četba Platónova dialogu Prótagoras s důrazem na etická témata včetně otázky původu a struktury ctnosti či vzathu slasti a dobra.

Přehled pasáží a literatury na referáty:

8. října: 316b-320c Prótagorova činnost a učitelnost ctnosti

22. října: 320c-322d mýtus čili Prótagorova „velká řeč“ - referát přidělen

29. října: 322d-328d výklad Prótagorova mýtu - referát přidělen

5. listopadu: 329d-334c jednota ctnosti I (moudrost, spravedlnost, zbožnost a rozumnost)

12. listopadu: 334c-338e (s důrazem na motiv spřízněnosti přirozeností a spřízněnosti zákonem na str. 337c-e, k tomu přibrat: Andrew Shortridge, „Law against Nature“)

19. listopadu: 338e-348a výklad Simónidovy básně - referát přidělen

26. listopadu: 348b-353e jednota ctnosti, hédonismus, slabost vůle I

3. prosince: 354a-360e jednota ctnosti, hédonismus, slabost vůle II

10. prosince: 360e-362a závěr dialogu plus Russell E. Jones, „Rational and Nonrational Desires in Meno and Protagoras“ a/nebo Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, „Socrates and the Unity of the Virtues“ (po dohodě s vyučujícím lze zvolit i jiný z textů dostupných v SISu)

17. prosince: Mary Margaret McCabe, „The Unity of Virtue. Plato’s Models of Philosophy“

7. ledna: závěrečná diskuse (případně zbývající referáty)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (14.09.2019)

Každý účastník semináře se ujme jedné pasáže dialogu a připraví podobný referát s písemnou osnovou a jejím ústním komentářem. S podrobnějšími požadavky na referát budou účastníci seznámeni v úvodním semináři.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.10.2019)

Základní literatura k celému dialogu dostupná v semestrálním aparátu ve studovně:

 

Platón, Prótagoras, překlad František Novotný, Praha, Oikúmené, 2015 (či jakékoli starší vydání tohoto překladu).

Plato, Protagoras, ed. and trans. C. C. W. Taylor, Oxford, Clarendon Press, 1995.

Plato, Protagoras, trans. Stanley Lombardo & Karen Bell, introduction Michael Frede Indianapolis, Hackett, 1992.

Platon, Protagoras, trad. et notes Frédérique Ildefonse, Paris, GF-Flammarion, 1997.

Aleš Havlíček and Filip Karfík (eds), Plato’s Protagoras: Proceedings of the third Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikúmené, 2003.

 

Sekundární literatura k jednotlivým tématům a pasážím bude zapsaným studentům dostupná přímo v SISu (jako PDF).

V tuto chvíli jde o následující texty:

- Andrew Shortridge, „Law against Nature?“, in Patricia O’Grady (ed.), The Sophists: An Introduction, London, Bloomsbury, 2008, 194-203.

- Daniel Devereaux, „Jednota ctností“, in Jakub Jirsa (vyd.), Rozum, ctnosti a duše, Praha, Oikúmené, 2010, 67-86.

- Dorothea Frede, „The Impossibility of Perfection: Socrates' Criticism of Simonides' Poem in the Protagoras“, Review of Metaphysics 39, 1986, 729-753.

- Jessica Moss, „Hedonism and the Divided Soul in Plato’s Protagoras“, Archiv für Geschicte der Philosophie 96, 2014, 285-319.

- Russell E. Jones, „Rational and Nonrational Desires in Meno and Protagoras“, Analytic Philosophy 53, 2012, 224–233.

- Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, „Socrates and the Unity of the Virtues“, Journal of Ethics 1, 1997, 311-324.

- Mary Margaret McCabe, „The Unity of Virtue: Plato’s Models of Philosophy“, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 90, 2016, 1-25.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.10.2019)

Náplní semináře je komentovaná četba Platónova dialogu Prótagoras s důrazem na etická témata včetně otázky původu a struktury ctnosti či vzathu slasti a dobra.

Přehled pasáží a literatury na referáty:

8. října: 316b-320c Prótagorova činnost a učitelnost ctnosti

22. října: 320c-322d mýtus čili Prótagorova „velká řeč“ - referát přidělen

29. října: 322d-328d výklad Prótagorova mýtu - referát přidělen

5. listopadu: 329d-334c jednota ctnosti I (moudrost, spravedlnost, zbožnost a rozumnost)

12. listopadu: 334c-338e (s důrazem na motiv spřízněnosti přirozeností a spřízněnosti zákonem na str. 337c-e, k tomu přibrat: Andrew Shortridge, „Law against Nature“)

19. listopadu: 338e-348a výklad Simónidovy básně - referát přidělen

26. listopadu: 348b-353e jednota ctnosti, hédonismus, slabost vůle I

3. prosince: 354a-360e jednota ctnosti, hédonismus, slabost vůle II

10. prosince: 360e-362a závěr dialogu plus Russell E. Jones, „Rational and Nonrational Desires in Meno and Protagoras“ a/nebo Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, „Socrates and the Unity of the Virtues“ (po dohodě s vyučujícím lze zvolit i jiný z textů dostupných v SISu)

17. prosince: Mary Margaret McCabe, „The Unity of Virtue. Plato’s Models of Philosophy“

7. ledna: závěrečná diskuse (případně zbývající referáty)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK