PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Spor o svobodu - AFSV00326
Anglický název: Controversy about Freedom
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8363
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.10.2019)
Ve výběrovém kurzu „Spor o svobodu“ se zaměříme na diskuse o svobodě v novějším politickém myšlení. Nepůjde pouze o otázku, kdy a v jaké míře jsme svobodni, ale především, co si přesně pod svobodou představujeme. Kurz vyjde z konfrontace dvou pojmů svobody: svobody jako "lidské emancipace" (Marx) a svobody chápané jako "to, že mi druzí nezasahují do života" (Berlin). Při konfrontaci dvou pojmů svobody vyjdeme z klasických textů K. Marxe (Úvahy o židovské otázce) a I. Berlina (Dva pojmy svobody), abychom se poté obrátili k novějším příspěvkům ke sporu o svobodu. Přitom si budeme mimo jiné klást otázku, zda lze tyto pojmy svobody využít při porozumění současné politické realitě.

Mezi texty, jimiž se budeme zabývat, patří kritika rozlišení na negativní a pozitivní pojem svobody z pozic komunitarismu (C. Taylor) či soudobého analytického marxismu (G. A. Cohen). V průběhu kurzu vztáhneme tyto diskuse i k myšlení o politice v českém kontextu, jak se odvíjelo v návaznosti na Pražské jaro 1968 a Chartu 77.

Sylabus kurzu je navržený do začátku prosince. Program posledních hodin je záměrně otevřený. Vyplníme jej v závislosti na tom, kam se naše diskuse budou ubírat a jaká téma se ukáží jako zvlášť významná.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.10.2019)

1.       Úvodní hodina (7.10.)

Text: K. Marx, O židovské otázce I

 

2.       K. Marx: politická emancipace a opravdová lidská emancipace (14.10)

Text: Marx, O židovské otázce II

 

3.       I. Berlin: pojem negativní a pozitivní  svobody (21.10.)

Text: Dva pojmy svobody I, str. 215-234.

 

4.       I. Berlin: svoboda, suverenita, pluralismus (4.11.)

Text: Dva pojmy svobody II, str. 268-279.

 

5.       Rozlišení na negativní a pozitivní svobodu se netýká pojmu svobody; existuje jen jeden pojem svobody (11.11.)

Text: G. MacCallum, Negative and positive freedom, in: The Philosophical Review, Vol. 76, No. 3, str. 312-334.

 

6.       Kritika (Berlinova) liberalismu ve jménu pospolitosti; komunitarismus (18.11.)

Text: C. Taylor, Omyl negativní svobody, Filosofický časopis 1995, 5, str. 795-814 .

 

7.       Omezují svobodu peníze? Kritika (Berlinova) liberalismu z pozic analytického marxismu (2. 12.)

Text: G. A. Cohen, Svoboda a peníze, Filosofický časopis 2000, 1, 89-120 (a dále kniha: Za hranicemi liberální spravedlnosti, Filosofia, Praha 2005).

 

8.       Promarněná šance Pražského jara? Havel – Kundera – Havel (9. 12.)

Texty: Kundera, Český úděl; Havel, Český úděl?, Kundera – Radikalismus a exhibicionismus; Havel – Moc bezmocných, zejm. kap. X (aj.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK