PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hegelova filosofie náboženství - AFSV00324
Anglický název: Hegel's Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c.
Vyučující: prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (04.06.2019)
Hegelova filosofie náboženství
V tomto kurzu budu střídat soustavný výklad formou přednášky s četbou a výkladem vybraných částí Hegelových
přednášek o filosofii náboženství (verze z r.1827). V letním semestru očekávám samostatné referáty posluchačů.
Pozornost bude soustředěna na srovnání Hegelovy filosofie náboženství s filosofickými předpoklady křesťanské
ortodoxie, na jejich shody a rozdíly. Hegelovy texty budeme číst z německého originálu, posluchačům se slabšími
znalostmi němčiny (příp. bez nich) bude sledování umožněno průběžným ústním překladem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (04.06.2019)

Jako textu budu užívat vydání (W. Jaeschke), G.W.F. Hegel, Vorlesungen über Philosophie der Religion, 1-3, Meiner, 1993nn.

Z rozsáhlé literatury k námětu uvádím a doporučuji:

M.Schulz, Sein und Trinität. Systematische Erörterungen zur Religionsphilosphie G.W.F Hegels, 1997

W. Jaeschke, Die Religionphilosophie Hegels, Darmstadt, 1983.

Za stále užitečné pro základní orientaci považuji i starší dvojsvazkové dílo: K.Fischer, Hegels Leben, Werke und Lehre, Heidelberg, 1901, zejména sv. 2, s. 948-1008.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK