PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Obrazotvornost u Kanta a Fichta - AFSV00321
Anglický název: Imagination by Kant and Fichte
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Vyučující: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (17.09.2019)
Kantova a Fichtova koncepce obrazotvornosti jsou nejvýraznějšími koncepcemi této, jak říká Kant, schopnosti (Vermögen) lidské mysli. Kanmtovu koncepci budeme zkoumat jak v kontextu jeho teorie zkušenosti, tak také v kontextu jeho filosofickké estetiky. Fichtovu koncepci budeme zkoumat v podobě, ve které ji předkládá ve svém Základu všeho vědosloví. Přestože Fichte v mnoha ohledech na Kanta navazuje a z počátku si dokonce myslí, že Kanta jen korektně interpretuje, lze v jeho pojetí obrazotvornosti nalézt výrazné odlišnosti vůčši Kantovu pojetí, jež jsou dakonce takového druhu, že na Fichtovo pojetí mohla navázat nastupující generace romantiků.

LiteraturA:
1. i. Kant, Kritik der reinen Vernunft (příp. český překlad).
2. J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (příp. český překlad)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK