PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
M. Heidegger, Chybění posvátných jmen (1974) – četba a komentář - AFSV00303
Anglický název: M. Heidegger, The want of holy names (Der Fehl heiliger Namen, 1974) – reading and commentary
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (18.06.2018)
Tématem semináře je Heideggerova řeč k 70. narozeninám Hugo Friedricha (dnes GA, Bd. 13) a další texty k
myslitelově pozdní teorii řeči.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK