PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do (filosofického) myšlení - AFSV00292
Anglický název: Introduction to (Philosophical) Thinking
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5539
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (02.10.2017)

Filosofické texty od 2. poloviny 20. století do současnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (02.10.2017)

Umění interpretace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK