PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do současné fenomenologie ve Francii - AFSV00291
Anglický název: Introduction to Contemporary Phenomenology in France
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Prášek
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Vyučující: Mgr. Petr Prášek
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout barbaras - život zjevování. fen, kosmo, met. (kap. la vie lacunaire).pdf Barbaras II Mgr. Petr Prášek
stáhnout BarbarasEsejOSmysloveVnimatelnem.pdf Barbaras I Mgr. Petr Prášek
stáhnout maldiney - l'existant orig..pdf Maldiney - originál Mgr. Petr Prášek
stáhnout maldiney - l'existant 1.pdf Maldiney I Mgr. Petr Prášek
stáhnout maldiney - l'existant 2.pdf Maldiney II Mgr. Petr Prášek
stáhnout marion - pasáže étant donné0001.pdf Marion I Mgr. Petr Prášek
stáhnout marion - reprise du donné (pracovní překlad).pdf Marion II Mgr. Petr Prášek
stáhnout RICHIR Co je fenomén.pdf Richir I Mgr. Petr Prášek
stáhnout RICHIR Smysl fenomenologie.pdf Richir II Mgr. Petr Prášek
stáhnout romano - vybrané pasáže.pdf Romano I Mgr. Petr Prášek
stáhnout tengelyi-newpheno.pdf Tengelyi Mgr. Petr Prášek
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek (01.08.2017)

Cílem kurzu je prostřednictvím přednášky a četby textů vybraných autorů (Henri Maldiney, Marc Richir, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, Claude Romano) uvedení do jedné větve současné fenomenologie, jejímž tématem je – oproti klasické fenomenologii (Husserl, Heidegger) – jevení samo [l’apparaître même] v jeho dynamickém či událostním rázu. Vedle představení originálních způsobů, jimiž daní autoři k problematice přistupují, se pomocí jejich vzájemného srovnávání pokusíme načrtnout jediné fenomenologické pole, v němž se vynořují všechny důležité otázky pro aktuální fenomenologickou analýzu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (30.05.2017)

Referát, v němž bude během hodiny představen jeden z textů, jimiž se budeme zabývat, anebo písemná práce o přibližném rozsahu 3-5 NS, která bude vycházet z probíraných témat.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek (01.08.2017)

Barbaras, Renaud, Vnímání (Esej o smyslově vnímatelném), Praha, Filosofia, 2009. 

Barbaras, Renaud, Touha a odstup, Praha, Oikoymenh, 2005. 

Barbaras, Renaud, „Život zjevování. Fenomenologie, kosmologie, metafyzika.“, in: Reflexe, filosofický časopis, č. 48, 2015, str. 111-131. 

Husserl, Edmund, Idea fenomenologie, Praha, Oikoymenh, 2001. 

Husserl, Edmund, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Praha, Academia, 1972. 

Maldiney, Henri, Regard, parole, espace, Lausanne, L’Age d’Homme, 1973. 

Maldiney, Henri, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1991. 

Marion, Jean-Luc, „Bytnost fenoménu. Pasáže z díla Etant donné.“, in: Novotný, Karel (vyd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec - Praha, Pavel Mervart - Oikoymenh, 2010, str. 257-301. 

Marion, Jean-Luc, Reprise du donné, Paris, PUF, 2016. 

Novotný, Karel, O povaze jevů, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2010. 

Richir, Marc, „Co je fenomén?“, in: Novotný, Karel (vyd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec - Praha, Pavel Mervart - Oikoymenh, 2010, str. 213-231. 

Richir, Marc, „Smysl fenomenologie“, in: tamtéž, str. 169-183. 

Richir, Marc, L’écart et le rien, conversations avec Sacha Carlson, Grenoble, Millon, 2015. 

Romano, Claude, L’événement et le monde, Paris, PUF,1998. 

Romano, Claude, L’aventure temporelle, Paris, PUF, 2010. 

Romano, Claude, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Paris, Gallimard, 2010. 

Romano, Claude, La phénoménologie doit-elle demeurer cartésienne?, in: Les Études philosophiques, č. 1/2012, str. 26-48. 

Tengelyi, László, „New phenomenology in France“, in: The Southern Journal of Philosophy, č. 2, 2012, str. 295-303.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek (01.08.2017)

I.

Husserlova klasická fenomenologie – korelační a priori – událostní ráz jevení v současné fenomenologii ve Francii.

Četba: Tengelyi, László, „New phenomenology in France“, in: The Southern Journal of Philosophy, č. 2, 2012, str. 295-303.

II.

Renaud Barbaras – kritika Husserla – korelace touha – svět.

Četba: vybrané pasáže z Vnímání (Esej o smyslově vnímatelném), Praha, Filosofia, 2009, str. 25-42 (kap. II, Fenomenologie vnímání).

III.

Barbarasovo překročení fenomenologie – kosmologie a metafyzika.

Četba: „Život zjevování. Fenomenologie, kosmologie, metafyzika.“, in: Reflexe, filosofický časopis, č. 48, 2015, str. 111-131.

IV.

Jean-Luc Marion – jediná instance v jádru Husserlovy korelace, dávání – saturovaný fenomén.

Četba: „Bytnost fenoménu. Pasáže z díla Etant donné.“, in: Novotný, Karel (vyd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec – Praha, Pavel Mervart – Oikoymenh, 2010, str. 257-266 + 287-301 (§§2, 23).

V.

Marionova hermeneutika – pojem světa.

Četba: „Bytnost fenoménu. Pasáže z díla Etant donné.“, in: Novotný, Karel (vyd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec – Praha, Pavel Mervart – Oikoymenh, 2010, str. 266-277 (§19) + Reprise du donné, Paris, PUF, 2016, str. 144-146 (§25).

VI.

Marc Richir – radikalizace transcendentální fenomenologie – utvářející se smysl (sens se faisant).

Četba: „Co je fenomén?“, in: Novotný, Karel (vyd.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Červený Kostelec – Praha, Pavel Mervart – Oikoymenh, 2010, str. 213-231.

VII.

Richirova architektonika – mihotání fenoménu – nejarchaičtější registry.

Četba: „Smysl fenomenologie“, in: tamtéž, str. 169-183.

VIII.

Henri Maldiney – doplnění Heideggera – lidské pociťování (sentir).

Četba: Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1991, str. 302-311 (kap. L’existant, 1. část).

IX.

Transpassibilita, transpossibilita – Maldineyova fenomenologie umění.

Četba: Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1991, str. 311-324 (kap. L’existant, 2. část).

X.

Claude Romano – překonání Heideggera – hermeneutika toho, kdo se stává (advenant).

Četba: L’événement et le monde, Paris, PUF,1998, str. 40-46 (§5).

XI.

Romanův holismus zkušenosti – problém „událostního empirismu“.

Četba: La phénoménologie doit-elle demeurer cartésienne?, in: Les Études philosophiques, č. 1/2012, str. 40-48.

XII.

Závěr: klasická vs. post-klasická fenomenologie – jediné fenomenologické pole.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK