PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kavárna u Lohengrina - AFSV00283
Anglický název: Café Lohengrin
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5435
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Petr Rezek
Vyučující: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Petr Rezek
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (29.08.2017)

Kavárna u Lohengrina. Otevřená platforma operního výzkumu

Kavárna, kterou založil Hans Pfitzner, měla vyjádřit jednak možné parodické souvislosti wagnerovského mýtu, nese v sobě i moment obdivu, který ve své ‚Hassliebe‘ skrývá každý Wagnerův odpůrce. Wagnerova fascinace filosofií – od Hegela po Schopenhauera –, především ale fascinace filosofů Wagnerem – od Nietzscheho přes po Žižeka –, je tématem, které se právě do kavárny mimořádně hodí. To, že jsme Pfitznerův projekt proměnili ve videokavárnu, protože dnes se namísto do Opery chodí do kina na přenosy z oper, má rovněž svůj zvláštní význam. Naplňuje se tím jednak Wagnerova představa o hudebním divadle jako lidové slavnosti (Festspiel), jíž je rehabilitováno antické drama, nechybí přitom však navíc rozměr reformně sociální. Kde jinde než v kavárně lze s Bakuninem plánovat požár evropských měst, na jehož počátku vzplane Opera po provedení Soumraku bohů, a zároveň s hrabětem Tolstým komentovat neupracované ruce herců, kteří k tomu dají svým výkonem popud?

V kavárně, kde obsluhují některé postavy z Lohengrina, se ovšem setkávají i další ctitelé i odpůrci Richarda Wagnera. Naleznete zde Slavomira Žižeka, Rogera Scrutona, Thomase Manna, Theodora Adorna, Ludwiga Wittgensteina, Wolfganga Schadewaldta, Eduarda Hanslicka, Romaina Rollanda, mihne se i Zdeněk Nejedlý (z tábora odpůrců) a občas se přetřásá Hitlerův obdiv k Wagnerovi. On sám se práh kavárny neodvažuje překročit, zatím. Do kavárny mají přístup i zvířata, potkáte tu nejenom labuť, holubici či medvěda, ale i draky; v poslední době často přicházejí lohengrinovské myšky. V šatně, kde umístěn trezor na vzácné předměty, jako jsou prsteny, poháry a zbraně, lze nalézt také odložené kopí, nářadí i kovadliny. Lze si je vyzvednou vždy proti příslušnému příznačnému motivu. V kavárně se kromě Lohengrina promítají i další Wagnerovy opery, zejména ty s mytickými a jinotajnými náměty, a předpovídají tak jak zrod filmové hudby, tak současnou oblibu epických ság, od Pána prstenů po marvelovské zpracování Thora. Pokaždé při zavírací hodině k tomu zní: Mein lieber Schwan! Ach, diese letzte, traur'ge Fahrt.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (28.08.2017)

Atest je založen na pohovoru nad probranými tématy a textem vybraným buďto ze seznamu literatury nebo po dohodě s vyučujícím. Výběr obojího je vždy vhodné konzultovat předem. Podmínkou atestu je dostatečná účast na kurzu, což znamená ne více než 3 absence.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (28.08.2017)

Abbate, Carolyn & Parker, Roger, A History of Opera: The Last 400 Years. Penguin Books 2015.

Adorno, Theodor W., Versuch über Wagner, in: Die musikalischen Monographien, Suhrkamp 2003, s. 7–148.

Berger, Karol, Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche, University of California Press, 2017.

Donnington, Robert, Wagner’s Ring and its Symbols: The Music and the Myth, Faber & Fabr 1974.

Goehr, Lydia, „Doppelbewegung: The Musical Movement of Philosophy and the Philosophical Movement of Music“, in: Hermand, Jost & Richter, Gerhard (eds.), Sound Figures of Modernity, The University of Wisconsin Press, 2006, s 19–63.

Kitcher, Philip & Schlacht, Richard, Finding an Ending: Reflections on Wagner’s Ring, Oxford University Press, 2014.

Kolman, Vojtěch, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat, Filosofia 2017.

Rezek, Petr, Carusova operní hlídka, Ztichlá klika 2007.

Scruton, Roger, The Ring of Truth: The Wisdom of Wagner’s Ring of the Nibelung, Penguin Books, 2016.

Weiner, Marc A., Richard Wagner and the Anti-Semitic Imagination, University of Nebraska Press, 1995.

Young, Julian, The Philosophies of Richard Wagner, Lexington Books, 2014.

Žižek, Slavoj, Opera‘s Second Death, Psychology Press, 2002.

Žižek, Slavoj, „Why is Wagner Worth Saving? http://www.philosophyandscripture.org/Issue2-1/Slavoj_Zizek/slavoj_zizek.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK