PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Filosofie hmatu - AFSV00281
Anglický název: Philosophy of Touch
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (23.10.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly, a to včetně otázky, zda je hmat základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání, nebo je prostě jedním z pěti smyslů, avšak zároveň tím jediným, s nímž se setkáváme u všech živočichů. Pro rozpis jednotlivých seminářů viz sylabus níže.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly, a to včetně otázky, zda je hmat základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání, nebo je prostě jedním z pěti smyslů, avšak zároveň tím jediným, s nímž se setkáváme u všech živočichů. (Pro více viz sylabus).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Pravidelná účast na semináři a prezentace během semestru. Pro případné získání atestu formou písemné práce je nutné domluva s vyučující/vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.10.2017)

Primární texty přístupné v semestrálním aparátu: Aristotelés O duši; Husserl Ideje II; Merleau-Ponty Viditelné a neviditelné. Pro kontrétně zvolené pasáže a důvody jejich volby viz úvodní seminář.

Primární text v PDF dostupný zapsaným studentům přímo v SISu: Condillac, Pojednání o počitcích (relevantní pasáže o různých smyslech a zejména hmatu).

Sekundární literatura je zapsaným studentům dostupná v SIS (ke stažení v PDF). K volbě sekundární literatury (která bude postupně doplňována) viz úvodní seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Viz podmínky zakončení předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (28.10.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly. Počínaje antickými texty, jimž se budeme věnovat na úvod semináře, vyvstává dichotomie materiálních a formálních teorií hmatu: v prvním případě je hmat skutečně základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání a další smysly jsou tak vlastně různými druhy hmatu (atomistické teorie); ve druhém případě není hmat v jiných druzích vjemů nijak implikován, je však i přesto základních smyslem, jehož přítomnost je odlišovacím znakem všech živočichů (Aristotelés). Tato druhá pozice přináší více teoretických problémů mimo jiné i proto, že je provázena výkladem o privilegiu hmatu lidského: pouze v případě hmatu by tak platilo, že jím člověk vládne jemněji a vytříbeněji než jiné živé bytosti. – Ozvěny této dichotomie budeme sledovat i u autorů moderních (od Condillaca po Merleau-Pontyho) až současných (D. M. Armstrong, Brian O’Shaugnessy či Matthew Ratcliffe). Skrze některé novější výklady se dostaneme i ke vztahu hmatu a zraku. Částečně samostatným, s hmatem však úzce souvisejícím tématem, bude genealogie a význam tzv. „vnitřního smyslu“, jímž vnímáme sami sebe a své stavy a pocity. Konečně pak neopomineme ani významnou roli taktilních metafor včetně různých verzí „uchopování“ pravdy.

 

Rozpis příštích seminářů:
26. 10. Condillac a literatura k němu (viz soubory v SISu)
2. 11. Condillac a literatura k němu (viz soubory v SISu)
9. 11. Husserl Ideje II (§§ 136-138, č. př. str. 138-145) a Merleau-Ponty Viditelné a neviditelné (kapitola Splétání-chiasmus, č. př. str. 127-151)

16. 11. Merleau-Ponty Viditelné a neviditelné (kapitola Splétání-chiasmus, č. př. str. 127-151)

23. 11. Matthew Ratcliffe „Touch and the Sense of Reality“

30. 11. Brian O’Shaughnessy „The Sense of Touch“

7. 12. Filip Mattens „Perception, Body, and the Sense of Touch: Phenomenology and Philosophy of Mind“ (v případě zájmu i jeho text „Perception and Representation - Mind the Hand!“)

14. 12. Matthew Fulkerson „What Counts as Touch“ a Matthew Ratcliffe „What is Touch“

21. 12. Geraldine A. Johnson, „Touch, Tactility and the Reception of Sculpture in Early Modern Italy“ a Robert Hopkins „Painting, Sculpture, Sight, and Touch“

4. 1. Bude upřesněno v prosinci.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.10.2017)

Seminář je otevřený pro všechny studenty v bakalářském i magisterském studiu bez předběžných poždavků.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.10.2017)

Seminář je otevřený pro všechny studenty v bakalářském i magisterském studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK