PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Filosofie hmatu - AFSV00281
Anglický název: Philosophy of Touch
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly, a to včetně otázky, zda je hmat základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání, nebo je prostě jedním z pěti smyslů, avšak zároveň tím jediným, s nímž se setkáváme u všech živočichů. (Pro více viz sylabus).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly, a to včetně otázky, zda je hmat základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání, nebo je prostě jedním z pěti smyslů, avšak zároveň tím jediným, s nímž se setkáváme u všech živočichů. (Pro více viz sylabus).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Pravidelná účast na semináři a prezentace během semestru. Pro případné získání atestu formou písemné práce je nutné domluva s vyučující/vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Seznam literatury včetně vybraných textů v PDF bude v SISu týden před začátem kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Viz podmínky zakončení předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Cíle semináře je prozkoumat zvláštní postavení hmatu mezi lidskými smysly. Počínaje antickými texty, jimž se budeme věnovat na úvod semináře, vyvstává dichotomie materiálních a formálních teorií hmatu: v prvním případě je hmat skutečně základním smyslem, jenž podmiňuje veškeré vnímání a další smysly jsou tak vlastně různými druhy hmatu (atomistické teorie); ve druhém případě není hmat v jiných druzích vjemů nijak implikován, je však i přesto základních smyslem, jehož přítomnost je odlišovacím znakem všech živočichů (Aristotelés). Tato druhá pozice přináší více teoretických problémů mimo jiné i proto, že je provázena výkladem o privilegiu hmatu lidského: pouze v případě hmatu by tak platilo, že jím člověk vládne jemněji a vytříbeněji než jiné živé bytosti. – Ozvěny této dichotomie budeme sledovat i u autorů moderních (od Condillaca po Merleau-Pontyho) až současných (D. M. Armstrong, Brian O’Shaugnessy či Matthew Ratcliffe). Skrze některé novější výklady se dostaneme i ke vztahu hmatu a zraku. Částečně samostatným, s hmatem však úzce souvisejícím tématem, bude genealogie a význam tzv. „vnitřního smyslu“, jímž vnímáme sami sebe a své stavy a pocity. Konečně pak neopomineme ani významnou roli taktilních metafor včetně různých verzí „uchopování“ pravdy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Senář je otevřený pro všechny studenty v bakalářském i magisterském studiu bez předběžných poždavků.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Senář je otevřený pro všechny studenty v bakalářském i magisterském studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK