PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aristotelova přírodní filosofie: Fyzika I-II - AFSV00274
Anglický název: Aristotle's natural philosophy: Physics I-II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (23.02.2017)

V semináři budeme číst úvodní kapitolu první knihy a celou druhou knihu Aristotelovy Fyziky. Stranou tedy ponecháme složitou otázku Aristotelovy kritiky starších myslitelů a soustředíme se přímo na druhou knihu Fyziky, která nás již bude zajímat v celku, počínaje otázkou, co je fysis, přes rozlišení různých druhů příčin a jejich roli v teleologickém zkoumání přírody až po otázky samočinnosti, náhody a nutnosti.

Předmět je určen studentům magisterského i bakalářského studia se zvláštním zájmem o antickou filosofii, případně metodologii filosofie přírody.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (23.02.2017)

Pravidelná účast na semináři a prezentace během semestru. Předmětem prezentace (referátu) může být každá z kapitol II. knihy Fyziky (v semináři budeme postupovat četbou jedné kapitoly každý jednotlivý týden). Případný atest za písemnou práci je třeba domluvit s vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (23.02.2017)

- W. D. Ross, ed., Aristotle's Physics. A rev. text with introduction and commentary, Oxford : Clarendon Press, 1998 (k dispozici v semestrálním aparátu v knihovně ÚFaRu)

- W. Charlton, trans., introd. notes, Aristotle's Physics : books I and II, Oxford : Clarendon Press, 1970 (k dispozici v semestrálním aparátu v knihovně ÚFaRu)

- Aristotelés, Fyzika, přel. A. Kříž, Praha : Rezek, 1996, 2. vyd. 2010 (k dispozici též prezenčně ve studovně ÚFaRu)

Případná doplňující literatura k jednotlivým kapitolám bude doplňována během semestru do SISu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (23.02.2017)

V semináři budeme číst úvodní kapitolu první knihy a celou druhou knihu Aristotelovy Fyziky. Stranou tedy ponecháme složitou otázku Aristotelovy kritiky starších myslitelů a soustředíme se přímo na druhou knihu Fyziky, která nás již bude zajímat v celku, počínaje otázkou, co je fysis, přes rozlišení různých druhů příčin a jejich roli v teleologickém zkoumání přírody až po otázky samočinnosti, náhody a nutnosti.

Časový rozvrh bude dát strukturou II. knihy - na jednu kapitolu by měl připadnout jeden seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK