PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Proměny proroctví: Bůh, svět a člověk ve středověkém židovském myšlení - AFSV00273
Anglický název: Transformations of Prophecy: God, World and Man in Medieval Jewish Thought
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Dotaz_rabínů_z_Montpellier.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Ibn_Gabirol_Koruna_kralovstvi.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Petersen_Definition.pdf Četba - seminář 1 doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
stáhnout PP_Vyberova_bibliografie.pdf Výběrová bibliografie doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (27.02.2017)
Výběrová přednáška pro je určena především studentům oborů hebraistika, židovská studia, religionistika a filosofie. Jejím cílem je sledovat a zkoumat významnou proměnu v pojetí proroctví od biblických časů do doby vrcholného středověku. Na základě biblických, rabínských a filosofických textů se v diskusi pokusíme stanovit obrysy či obsahový výměr fenoménu proroctví v uvedených obdobích.

Pasivní znalost hebrejštiny vítána, není podmínkou.

Orientační sylabus
2. 3. Divinace, magie a proroctví: Vymezení pojmů (PS)

9. 3. Morfologie proroctví v Hebrejské bibli (PS)

16. 3. Proroctví v rabínském judaismu formativního období I (PS)

23. 3. Proroctví v rabínském judaismu II (PS)

30. 3. Maimonides I (DV)

6. 4. Maimonides II (DV)

13. 4. Maimonides III (DV)

20. 4. Maimonides IV (DV)

27. 4. Jehuda Ha-Levi (DV)

4. 5. Proměny Mojžíše a postavy "spravedlivého" v raně novověké teologii, kabale a východoevropském chasidismu(PS)

11. 5. Freudův a Schoenbergův Mojžíš (PS)

18. 5. Závěr (DV + PS)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (27.02.2017)

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná účast, tj. maximálně 3 absence. Kurz je ukončen zápočtem. Student napíše písemnou práci v rozsahu 7-10 normostran na téma, které nejprve konzultuje s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK