PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Středověká falsafa: texty a souvislosti - AFSV00272
Anglický název: Texts and Contexts of Jewish and Arabic Medieval Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Bachja_ibn_Paquda_text.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Dotaz_rabínů_z_Montpellier.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Ibn_Gabirol_Koruna_království.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Saadia_text_2.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (27.02.2017)
Kurz je určen především studentům oborů filosofie, religionistika, hebraistika a židovská studia. Jeho cílem je v historické perspektivě ukázat vývoj arabského a židovského nábožensko-filosofického myšlení v období od 10. do 12. století, a to na základě textů vybraných autorů: Saadja Gaon, Šelomo ibn Gabirol, ibn Paquda, ibn Tufajl a Avicenna.

Znalost arabštiny nebo hebrejštiny není podmínkou. Texty budou k dispozici v českém překladu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (27.02.2017)

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na hodinách, tj. maximálně 3 absence, a písemná práce v rozsahu 7-10 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK