PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aristotelova ústavní nauka - AFSV00268
Anglický název: Aristotle's Constitutional Theory
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRJINE (23.09.2016)

Četba vybraných pasáží z ústřední části Politiky zabývající se problémem zřízení (politeia). Aristotelés v těchto knihách vypracovává svoji politickou nauku v úzkém a relativně technickém slova smyslu. Tím se jednak zařazuje do tradice politeia rozvíjené od Hérodota a reprezentované zejména Platónem, jednak rozvíjí svébytnou metodu zkoumání politických fenoménů, která chce na základě vypracování vhodné terminologie a taxonomie především přispět k řešení existujících politických problémů – stává se pomocí pro obec. Na rozdíl od převažujícího výkladu, který normativní zkoumání knihy III. klade do protikladu k praktickému zaměření knih IV–VI na straně druhé, proto chápeme všechny uvedené pasáže jako součást takto jednotně koncipované ústavní nauky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRJINE (23.09.2016)

Požadavky k atestu: buď ústní prezentace formou referátu (a odevzdání jeho písemné podoby), anebo seminární práce v rozsahu 10 str.

Literatura
Poslední úprava: UFRJINE (23.09.2016)

Aristotelés, Politika, přel. a kom. A. Kříž, Praha 1998.

Aristoteles, Politik II-III, přel. a kom. E. Schütrumpf, Berlin 1991. F - C1-Ari-22/9.2

Aristoteles, Politik IV-VI, přel. a kom. E. Schütrumpf – H.-J. Gehrke, Berlin 1996. F - C1-Ari-22/9.3

Aristotle, Aristotle. Politics III-IV, přel. a kom. R. Robinson, Oxford 1995. F - C1-Ari-Pol-61/2

The Politics of Aristotle, Books III, IV, V, vyd. a kom. W. L. Newman (sv. III), Oxford 1902.

 

J. Bleicken, Athénská demokracie, přel. J. Souček, Praha 2002.

E. Braun, Das dritte Buch der aristotelischen „Politik“,Wien 1965.

J.-H. Gehrke, Stasis, München 1985.

M. H. Hansen, Reflections on Aristotle’s Politics, Copenhagen 2013.

O. Höffe (vyd.), Aristoteles. Politik, Berlin 2001. F - C1-Ari-Pol-63

K. Kalimtzis, Aristotle on Political Enmity and Disease. An Inquiry into stasis, New York 2000.

A. Kamp, Aristoteles’ Theorie der Polis – Voraussetzungen und Zentralthemen,Frankfurt a. M. aj. 1990.

D. Keyt – F. D. Miller, jr. (vyd.), A Companion to Aristotle’s Politics, Oxford – Cambridge (Mass.) 1991.

R. Kraut, Aristotle. Political Philosophy, Oxford 2002.

R. Kraut – S. Skultety (vyd.), Aristotle’s Politics: Critical Essays, Lanham (Maryland) 2005. F - C1-Ari-Pol-81

F. Miller, Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford 1997. (elektronický přístup z FF)

R. G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, přel. M. Mocek, Praha 1998.

A. B. Neschke-Hentschke, Politik und Philosophie bei Plato und Aristoteles: die Stellung der "Nomoi" im platonischen Gesamtwerk und die politische Theorie des Aristoteles, Frankfurt a. M. 20042. F - C1-Pla.H-6

T. Pangle, Aristotle’s Teaching in the Politics, Chicago – London 2013.

G. Patzig (vyd.), Aristoteles’ „Politik“. Akten des XI. Symposium Aristotelicum Friedrichshafen/Bodensee 25.8.-3.9. 1987, Göttingen 1990.

Ch. Rowe – M. Schofield (vyd.), The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, Cambridge 2000 (viz příspěvky obou editorů: Introduction a „Aristotelian Constitutions“.

E. Schütrumpf, Die analyse der Polis bei Aristoteles, Amsterdam 1980.

R. Stark aj., La Politique d’Aristote, Vandoeuvres-Genéve 1964.

J. Terrel, La politique d’Aristote. La démocratie à l’épreuve de la division sociale, Paris 2015. C1-ARi-Pol-87

B. Zehnpfennig (vyd.), Die Politik des Aristoteles, Baden – Baden 2014. C1-Ari-Pol-88

 

Metody výuky
Poslední úprava: UFRJINE (23.09.2016)

Program semináře

 

1) Úvodní hodina

2) Vztah obce, zřízení a občanství (III,1–5)

3) Třídění zřízení (Pol.  III,6–8)

4) Otázka vlády v obci (Pol. III,9–13)

5) Nejlepší zřízení (Pol. III,14–18; IV,10)

6) Základy a cíle ústavní nauky (Pol. IV,1–3)

7) Části obce a zřízení (Pol. IV,4–10)

8) Střední zřízení a politická realita (Pol. IV,11–13, V,8–9)

9) Úřady (Pol. IV,14–16, VI,8)

10) Příčiny politické změny (Pol. V,1–7, 10–12)

11) Demokracie a oligarchie (Pol. VI,1–7)

12) Diskuse

Sylabus
Poslední úprava: UFRJINE (23.09.2016)

            FF UK, ÚFaR (ZS 2016)

 

Aristotelova ústavní nauka (Pol. III–VI)

 

 

Út 15:50, místnost 308B

Vedení: Jakub Jinek

Požadavky k atestu: buď ústní prezentace formou referátu (a odevzdání jeho písemné podoby), anebo seminární práce v rozsahu 10 str.

 

 

Anotace

Četba vybraných pasáží z ústřední části Politiky zabývající se problémem zřízení (politeia). Aristotelés v těchto knihách vypracovává svoji politickou nauku v úzkém a relativně technickém slova smyslu. Tím se jednak zařazuje do tradice politeia rozvíjené od Hérodota a reprezentované zejména Platónem, jednak rozvíjí svébytnou metodu zkoumání politických fenoménů, která chce na základě vypracování vhodné terminologie a taxonomie především přispět k řešení existujících politických problémů – stává se pomocí pro obec. Na rozdíl od převažujícího výkladu, který normativní zkoumání knihy III. klade do protikladu k praktickému zaměření knih IV–VI na straně druhé, proto chápeme všechny uvedené pasáže jako součást takto jednotně koncipované ústavní nauky.

 

 

Program semináře

 

1) Úvodní hodina

2) Vztah obce, zřízení a občanství (III,1–5)

3) Třídění zřízení (Pol.  III,6–8)

4) Otázka vlády v obci (Pol. III,9–13)

5) Nejlepší zřízení (Pol. III,14–18; IV,10)

6) Základy a cíle ústavní nauky (Pol. IV,1–3)

7) Části obce a zřízení (Pol. IV,4–10)

8) Střední zřízení a politická realita (Pol. IV,11–13, V,8–9)

9) Úřady (Pol. IV,14–16, VI,8)

10) Příčiny politické změny (Pol. V,1–7, 10–12)

11) Demokracie a oligarchie (Pol. VI,1–7)

12) Diskuse

 

 

 

 

Základní literatura

 

Aristotelés, Politika, přel. a kom. A. Kříž, Praha 1998.

Aristoteles, Politik II-III, přel. a kom. E. Schütrumpf, Berlin 1991. F - C1-Ari-22/9.2

Aristoteles, Politik IV-VI, přel. a kom. E. Schütrumpf – H.-J. Gehrke, Berlin 1996. F - C1-Ari-22/9.3

Aristotle, Aristotle. Politics III-IV, přel. a kom. R. Robinson, Oxford 1995. F - C1-Ari-Pol-61/2

The Politics of Aristotle, Books III, IV, V, vyd. a kom. W. L. Newman (sv. III), Oxford 1902.

 

J. Bleicken, Athénská demokracie, přel. J. Souček, Praha 2002.

E. Braun, Das dritte Buch der aristotelischen „Politik“,Wien 1965.

J.-H. Gehrke, Stasis, München 1985.

M. H. Hansen, Reflections on Aristotle’s Politics, Copenhagen 2013.

O. Höffe (vyd.), Aristoteles. Politik, Berlin 2001. F - C1-Ari-Pol-63

K. Kalimtzis, Aristotle on Political Enmity and Disease. An Inquiry into stasis, New York 2000.

A. Kamp, Aristoteles’ Theorie der Polis – Voraussetzungen und Zentralthemen,Frankfurt a. M. aj. 1990.

D. Keyt – F. D. Miller, jr. (vyd.), A Companion to Aristotle’s Politics, Oxford – Cambridge (Mass.) 1991.

R. Kraut, Aristotle. Political Philosophy, Oxford 2002.

R. Kraut – S. Skultety (vyd.), Aristotle’s Politics: Critical Essays, Lanham (Maryland) 2005. F - C1-Ari-Pol-81

F. Miller, Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford 1997. (elektronický přístup z FF)

R. G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, přel. M. Mocek, Praha 1998.

A. B. Neschke-Hentschke, Politik und Philosophie bei Plato und Aristoteles: die Stellung der "Nomoi" im platonischen Gesamtwerk und die politische Theorie des Aristoteles, Frankfurt a. M. 20042. F - C1-Pla.H-6

T. Pangle, Aristotle’s Teaching in the Politics, Chicago – London 2013.

G. Patzig (vyd.), Aristoteles’ „Politik“. Akten des XI. Symposium Aristotelicum Friedrichshafen/Bodensee 25.8.-3.9. 1987, Göttingen 1990.

Ch. Rowe – M. Schofield (vyd.), The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, Cambridge 2000 (viz příspěvky obou editorů: Introduction a „Aristotelian Constitutions“.

E. Schütrumpf, Die analyse der Polis bei Aristoteles, Amsterdam 1980.

R. Stark aj., La Politique d’Aristote, Vandoeuvres-Genéve 1964.

J. Terrel, La politique d’Aristote. La démocratie à l’épreuve de la division sociale, Paris 2015. C1-ARi-Pol-87

B. Zehnpfennig (vyd.), Die Politik des Aristoteles, Baden – Baden 2014. C1-Ari-Pol-88

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK