PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aristotelés, O částech živočichů, 1. kniha - AFSV00264
Anglický název: Aristotle, On the Parts of Animals, Book I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (08.09.2016)

V semináři budeme číst první knihu Aristotelova spisu De partibus animalium, po jejímž přečtení Ch. Darwin napsal: „Doposud byli mými dvěma bohy Linné a Cuvier, i když každý velmi odlišným způsobem, ovšem ve srovnání se starým Aristotelem byli jen pouhými školáky“. Spis je nejenom vhodným úvodem do Aristotelovy zoologie, na jejíchž základech stála středověká, novověká i moderní biologie, nabízí také pozoruhodný vhled do akademické diskuse, která sehrála ve formování Aristotelovy metody klíčovou úlohu. Aristotelés v textu oslovuje posluchače, kteří sice nemají zkušenost se zkoumáním živé přírody, ovšem jsou všeobecně vzdělaní a vyškolení v metodologických postupech, které jsou specifické pro tradici filosofického zkoumání, jejímž zakladatelem je Sókratés.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (09.09.2016)

Pravidelná účast na semináři a prezentace během semestru.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (03.10.2016)

K dispozici bude pracovní verze českého překladu Hynka Bartoše (viz PDF ke stažení přímo ze v popisu předmětu) a následující překlady:

- D. M. Balme, Aristotle, De partibus animalium I and De generatione animalium I : (with passages from II. 1-3), Oxford, Clarendon, 1972

- W. Kullmann, Aristoteles, Über die Teilen der Lebewesen, Berlin, 2007

- J. G. Lennox, Aristotle, On the Parts of Animals, Oxford, Clarendon, 2001

- J. M. Le Blond (rev. P. Pellegrin), Aristote, Les parties des animaux, Paris, Flammarion, 1995

- A. L Peck, Aristotle, Parts of Animals, Cambridge MA, Harvard University Press, 1. vyd. 1937, reed. 1961

K dispozici bude též sekundární literatura, ať už v semestrálním aparátu (Jason A. Tipton, Philosophical biology in Aristotle's Parts of animals, New York, Springer, 2014), nebo ve formě článků doplňovaných přímo do SISu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (08.09.2016)

Sylabus semináře:

(1) Úvod k semináři

(2) Apologie zoologických zkoumání (644b22-645a36)

(3) Jak posoudit metodu (639a1-15)

(4) První otázka (639a15-b5 + dokončení 644a12-b15)

(5) Otázka druhá (639b5-10) a třetí (639b11-640a9 + 642a2-12)

(6) Otázka čtvrtá (640a9-b4) a pátá (640b4-640a17 + 642a13-24), shrnutí předchůdců (642a24-31), odpověď na otázky 3-5 (641b23-642a1)

(8) Otázka šestá (641a17-b10) a sedmá (641b10-23) 

(9) První (642a31-b4) a druhé (645a36-646a4) shrnutí metody

(10) Kap. 2 a 3: argumenty proti dichotomní metodě (642b5-644a11)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK