PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Heidegger, Řeč básně (1952), četba a komentář III - AFSV00255
Anglický název: Heidegger, Die Sprache im Gedicht (1952), Reading and Commentary III
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (09.05.2016)

Komentovaná četba sleduje Heideggerovu přednášku Řeč básně z roku 1952. Cílem je dospět prostřednictvím
základního pochopení tohoto obtížného textu k možnosti lépe rozumět Heideggerovu pozdnímu konceptu řeči
(Sprache) a jejího "vztahu" k člověku. Bude se opírat o německý originál a orientační český překlad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK