PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kantova Kritika praktického rozumu - AFSV00233
Anglický název: Kant´s Critique of Practical Reason
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (02.09.2015)

I přes okolnost, že nejčastějším spisem, z něhož jsou odvíjeny rekonstrukce Kantovy etiky, jsou Základy metafyziky mravů, je kanonickým spisem pro porozumění Kantově etice Kritika praktického rozumu, tzv. druhá kritika. V § 7 tohoto spisu dospívá Kant na základě dedukce v předchozích paragrafech k formulaci základního zákona čistého praktického rozumu, známého také jako kategorický imperativ. V semináři budeme sledovat a analyzovat Kantův postup při této dedukci a komentovat s ní spojené jak argumentačně-technické, tak také věcné problémy.
Podmínkou k udělení zápočtu je vypracování seminární práce.

Literatura:
I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, (libovolné vydání, nebo český překlad)
L. W. Beck, A Commentary on Kant´s Critique od Practical Reason, Chicago 1960.
Sborník: Kantův kategorický imperativ, Praha 2005.
D. Henrich, Pojem mravního nahlédnutí a Kantova nauka o faktu rozumu, v: Reflexe 20, 3 (1-34).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK