PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Identita - AFSV00217
Anglický název: Identity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4090
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (12.02.2015)

Výběrový kurz nabídne základní orientaci ve filosofickém tázání po osobní identitě. Po systematickém úvodu bude následovat četba klasických textů k tématu, především Locka a Huma. Ve druhé části kurzu přejdeme k autorům 20. století, kteří se kriticky vztahují ke způsobu, jak je problém osobní identity v návaznosti na Locka uchopován.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK