PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do feministické filosofie - AFSV00214
Anglický název: Introduction to feminist philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2014)

Úvod do feministické filosofie / Introduction to feminist philosophy
(13x 0/2)

Cílem tohoto volitelného kursu je poskytnout studentům přehled o základních tématech a diskusích na poli
feministické filosofie, která představuje – přinejmenším za hranicemi českého filosofického prostředí – velmi živě
obydlený filosofický „kontinent“. Úvodní hodiny budou věnovány stručnému představení pojmu samotného a
feministického pohledu na dějiny filosofie; vlastní kurs bude věnován seminářové četbě a diskusi nad vybranými
texty z oboru.

Témata, jichž bychom se měli dotknout:
- Co je feministická filosofie
- Feministické čtení dějin filosofie
- Feministická ontologie; antropologie pohlaví
- Sex a gender; sexuální diference; esencialismus
- Feministická epistemologie a problém subjektivity
- Feministická filosofie vědy a role hodnot ve vědeckém zkoumání
- Feministická filosofie jazyka a předpoklad genderově specifických jazykových projevů
- Racionalita, emocionalita, tělesnost (menstruace, porod)
- Feminismus jako kritická politická filosofie
- Problémy feministické etiky (např. sexuální násilí)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2014)

Kurs bude zakončen zápočtem (3 kredity); účastníci jej získají za aktivní účast v semináři a zpracování jednoho textu k četbě formou referátu s handoutem. V případě množství účastníků přesahujícího počet týdnů výuky lze referát variantně nahradit esejem (10-15 NS) na téma zvolené po dohodě s vyučujícím.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2014)

Seminářová literatura:

Elizabeth Anderson, „Is Women’s Labor a Commodity?“, in Anderson, Value in Ethics and Economics, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Elizabeth Anderson, „Uses of Value Judgments in Science: A General Argument, with Lessons from a Case Study of Feminist Research on Divorce“. Hypatia 19 (2004): 1-24.

Deborah Cameron, „Sex/Gender, Language and the New Biologism“, Applied Linguistics: 31 (2009): 173-192.

Lorraine Code, „Taking Subjectivity into Account“, in Alcoff - Potter (eds.), Feminist Epistemologies, New York: Routledge, 1993: 15-48.

Cora Diamond, „Knowing Tornadoes and Other Things“. New Literary History 22 (1991): 1001-1015.

Anne Fausto-Sterling, „Hormonal Hurricanes: Menstruation, Menopause, and Female Behavior“, in Fausto-Sterling, Myths of Gender, New York: Basic Books, 1992.

Sandra Harding, „Rethinking Standpoint Epistemology“, in Alcoff - Potter (eds.), Feminist Epistemologies, New York: Routledge, 1993: 49-82

Alison Jaggar, „Love and Knowledge. Emotion in Feminist Epistemology“. Inquiry 31 (1989): 151-176.

Catherine MacKinnon, „Sex and Violence“ a „Sexual Harassment“, in MacKinnon, Feminism Unmodified. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

Martha Nussbaum, „The Feminist Critique of Liberalism“, in Jeffries (ed.), Women's Voices, Women's Rights, Boulder, CO: Westview Press, 1999.

Peg O’Connor, „Feminist Wittgensteinian Metaethics? Revising the Big Book“, in O’Connor, Morality and Our Complicated Form of Life. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2008.

Candace West - Don H. Zimmerman, „Doing Gender“. Gender and Society 1 (1987): 125-151.

Základní přehledová literatura:

Miranda Fricker - Jennifer Hornsby (eds.), The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Alison Jaggar - Iris Marion Young (eds.), A Companion to Feminist Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2007.

Herta Nagl-Docekal, Feministická filosofie. Výsledky, problémy, perspektivy. Praha: SLON, 2007

Herta Nagl-Docekalová, „Co je feministická filozofie.“ Filosofický časopis 40 (1992): 742-756.

Robin May Schott, Discovering Feminist Philosophy. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.

Alison Stone, An Introduction to Feminist Philosophy. Cambridge: Polity Press, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK