PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
MacIntyre: Ztráta ctnosti - AFSV00199
Anglický název: MacIntyre: After Virtue
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3846
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (28.09.2014)

Alasdair MacIntyre svou knihou "After Virtue" (1981) ovlivnil současné úvahy přinejmenším ve dvou významných filosofických oblastech
(1.) Pokusil se o rehabilitaci takové etiky, která vychází z aristotelského pojmu "ctnost" a kriticky se vymezuje například vůči kantovské etice založené na myšlenci autonomie a na snaze formulovat univerzálně platná pravidla chování.
(2.) Současně s tím se MacIntyre vyjádřil k otázce po povaze osobní identity. Podle ní je tato identita - jakožto identita lidské osoby - založena na jednotě života, konkrétně na jednotě příběhu, který lze o konkrétním životě vyprávět. Tato teorie "narativní identity" doznala přepracování a zpřesnění u P. Ricoeura.

První část kurzu se zaměří na rehabilitaci pojmu "ctnost" a na její kritiku z pozic současné kantovské filosofie, jak ji formuloval zejm. Ernst Tugendhat.
V druhé části kurzu se soustředíme na teorii osobní identity (u MacIntyra a Ricoeura) i na možné problémy, které lze v této teorii spatřovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK