PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hérakleitos - AFSV00168
Anglický název: Heraclitus
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.fysis.cz/presokratici/Herakleitos.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (28.08.2013)
Úvod do způsobu Hérakleitova myšlení. Zachované fragmenty textu, jejich žánr, klíčová slova, způsob zachování. Porozumění základním výrazům na základě fragmentů. Rozdíl mezi zachovanými fragmenty díla a svědectvími o "nauce". Hérakleitos jako netypický "předsokratik". Antická výkladová tradice.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (28.08.2013)

Na příkladu Hérakleita pochopit možnosti pozdně archaického způsobu myšlení.

Naučit se rozlišovat mezi různými podobami toho, co bude v klasické době nazváno "filosofie".

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (28.08.2013)

Základní pomůcky:

Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Praha: Herrmann a synové 2006.

Pro srovnání: Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. Praha: OIKOYMENH 2004.

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha 1962.

http://www.fysis.cz/presokratici/Herakleitos.htm

http://www.presokratici.cz/

Edice zlomků:

Miroslav Marcovich: Heraclitus. Editio maior. Merida 1967.

Nouzově: Hans Diels - Walther Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker. 6. ed. Berlin, Weidmann 19516 (reprint: Dublin - Zurich 1966; Zürich - Hildesheim 1993)

Vydání zlomků s výkladem:

Charles H. Kahn: The Art and Thought of Heraclitus: An Edition of the Fragments with Translation and Commentary. Cambridge 1979.

M. Conche: Héraclite, Fragments: Texte établi, traduit, commenté. Paris 1986.

T. M. Robinson: Heraclitus. Fragments: A Text and Translation with a Commentary. Phoenix 1987; Suppl. Vol. 22 (Phoenix Presocratics, 2).

Spíše jen kuriozita: Serge Muraviev : Heraclitea. Sankt Augustin1999 -.

Další literatura na přednáškách.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (01.09.2013)

Přednáška s možností diskuse. Výklad rozlišuje mezi dnes konsenzuálními výklady či názory (Kahn), tradičnějšími interpretacemi (Aristotelés... Hegel... Heidegger, Patočka), občas s obojím konfrontuje vlastní pochopení.

Kritická konfrontace s mojí knížkou Délský potápěč k Hérakleitově Řeči, Praha: Herrmann a synové 2006. Nebudeme ovšem číst tu knížku, ale vykládat problémy zachování, žánru a filosofické interpretace. Všimneme si i nově nalezených kandidátů na pravé Hérakleitovy zlomky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (28.08.2013)
Orientace v Hérakleitovu pojmosloví a vědomosti o problémech zachování, žánrů a interpretací. Můžete si vybrat mezi klasickým školním zkoušením a napsáním výkladové práce nebo spíš referátu, pak má zkouška povahu mikro-obhajoby. V takovém případě je nutné téma konzultovat.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (28.08.2013)

Kdo nemá ponětí o myšlení archaické doby (o starších předsokraticích), může si je doplnit např. četbou knihy Zdeněk Kratochvíl: Mezi mořem a nebem. Odkaz iónské archaické vnímavosti. Červený Kostelec: Mervart 2010. Pokud miluje peripatetické výklady a věří na generativní substanci, tak raději kompendia Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. Praha: OIKOYMENH 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK