PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Schelling: Spis o svobodě (četba a komentář) - AFSV00148
Anglický název: Schelling: Of Human Freedom (Reading and Commentary)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Adámek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Adámek, Ph.D. (28.01.2013)

Spis o svobodě z roku 1809 patří nejen k významným přelomovým textům v rámci samotné Schellingovy filosofie, ale i v rámci filosofické reflexe svobody vůbec, čehož dokladem jsou četné pozdější a podnes trvající snahy jej z různých pozic interpretovat. Schelling v něm tematizuje lidské morální jednání na pozadí panteisticko-teisticky pojatého Boha oproti někdejší neteistické koncepci. Spis je mimo jiné důležitý tím, že Schelling se v něm vyrovnává s řadou názorů svých souputníků (Fichte, Jacobi, Schlegel aj.) či předchůdců (Spinoza, Leibniz, Kant aj.) , a je proto i vhodnou průpravou k připomentí jejich názorů. Postupnou kritikou těchto názorů, jakož i prohloubením svých mladších myšlenek, dospívá Schelling k pozoruhodné koncepci morálního jednání, o jejíž pochopení nám v průběhu kursu půjde. Kurs je otevřen pro každého, jakkoli předchozí obeznámenost s problematikou německého idealismu, najmě Schellingem, je mírnou výhodou. Požadavkem k zápočtu je písemná práce k vybranému úseku (příp. problému) textu včetně pravidelné účasti.

Literatura:
Schelling, F. W. J., Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände. Hrsg. von Thomas Buchheim. Hamburg, Meiner 1997, 2001, 2011.

česky: Schelling, F. W. J., Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Přel. M. Petříček. Praha, FÚAV 1992 (pouze toto vydání obsahuje odkazy na německé stránkování); Schelling, F. W. J., Filosofické zkoumání svobody. Přel. M. Petříček. Praha, Oikúmené 2010.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (28.01.2013)

Předpokladem udělení atestu je pravidelna aktivní účast na semináři a příprava alespoň 1 referatu z probíraného úseku textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK