PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metafyzika vůle a přírody (Ravaisson – O zvyku) - AFSV00144
Anglický název: Metaphysics of Will and Nature (Ravaisson – Of habit)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/enrol.php?id=3092
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.01.2013)

Francouzský filosof Félix Ravaisson patří k dosud nedoceněným inspiračním zdrojům filosofie 20. století, a to především díky svému spisu O zvyku (De l’habitude, 1837). Ve své systematické úvaze vychází především z Aristotela, ale i z francouzských spiritualistů (Maine de Biran). Svou analýzu zvyku zasazuje na jedné straně do kontextu obecné filosofie přírody, aby zjistil, jaký typ jsoucna může získat zvyk (trvalou dispozici). Na druhé straně vztahuje fenomén zvyku k filosofii ducha, neboť duch, který získává určitý návyk, přestává být plně sebevědomý a plně svobodný, získává zčásti neměnnou "přirozenost". Fenomén zvyku ukazuje na ontologickou jednotu přírody a ducha (vůle), neboť - podle Ravaissona - je bytí ve své nejobecnější podobě všude jedno a totéž.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.03.2013)

Kurz věnovaný Ravaissonově spisu O zvyku si klade tři cíle: (1.) podrobně projít argumentaci spisu, (2.) představit filosofické nauky, o něž se opírá, (3.) ukázat pozdější využití Ravaissonovy analýzy zvyku ve filosofii 20. století (H. Bergson, P. Ricoeur, M. Merleau-Ponty, D. Janicaud).

Plán kurzu

 

 1. Úvod, četba Ravaisson, O zvyku, I. část (25.2.)
 2. Může se zvyk objevit v neživé hmotě? Ravaisson, O zvyku, I/I (4.3.)
 3. Může se zvyk objevit oblasti rostlinné přírody? Ravaisson, O zvyku, I/II (11.3.)
 4. Existuje zvyk u zvířat, která dokáží (jen) pohybovat orgány? (18.3.)
 5. Existuje zvyk u zvířat, která jsou schopna místního pohybu? Vztah pohybu a vědomí (25.3.)
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (25.02.2013)

K dispozici bude pracovní překlad první části Ravaissonova spisu O zvyku. Celý spis je přeložen do angličtiny a němčiny.

Materiály ke kurzu jsou k dispozici v moodle: http://dl1.cuni.cz/course/enrol.php?id=3092

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.03.2013)

Požadavky na získání atestu:

- referát v hodině

 • handout je třeba zaslat do předchozího čtvrtka na jakub.capek@ff.cuni.cz
 • musí obsahovat tři části:
  • téma oddílu (ideálně: otázka, již autor v oddílu řeší) - formulovat zřetelně tak, aby to platilo pro celý referovaný oddíl
  • sled kroků, v nichž autor téma pojednává - vyhmátnou strukturu úvahy
  • výsledek či výnos oddílu
   • definice pojmů ("zvyk je....")
   • odpověď na otázku ("zvyk lze/nelze nalézt na rovině rostlin...")
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK