PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politická praxe a konflikt podle Aristotela (Pol. V–VI) - AFSV00138
Anglický název: Political Practise and Conflict in Aristotle (Pol. V–VI)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: UFRJINE (08.02.2013)

Politická praxe a konflikt podle Aristotela

Political Practise and Conflict in Aristotle

 

FF UK, ÚFaR (LS 2013)

Jakub Jinek

 

St 14.10, místnost 218

 

Anotace

Aristotelův zájem o empirické politické formy je veden snahou pomoci existujícím zřízením, tj. především udržet je při životě a zařídit je k delší trvalosti. To je jeden z nejdůležitějších úkolů politika a zákonodárce, jenž je zároveň výslovně úkolem nejobtížnějším. Zatímco ve IV. knize Politiky si Aristotelés pro tuto úlohu připravil půdu analýzou částí obce, v následujících dvou knihách (Pol. V-VI), které budou představovat naše textové východisko, je statický pohled vystřídán perspektivou obce v pohybu. Umět obec udržet znamená totiž v první řadě empiricky porozumět v ní přítomným konfliktům a příčinám minulých zvratů (Pol. V). Teprve na tomto základě lze pak navrhnout konkrétní opatření vhodná pro existující zřízení (Pol. VI). V této dvojí, v úzkém smyslu slova praktické orientaci se Aristotelova politika musí vyrovnávat nejen s politicko-dějinnou empirií, nýbrž nutně i s alternativními výklady. Náš pohled proto bude třeba rozšířit o další autory, zejména Platóna a Thúkydida.

 

Požadavky k atestu

Ústní prezentace formou vedení četby daného úseku textu; student následně odevzdá písemnou parafrázi referovaného úseku textu.

 

Program semináře

Bude upřesněn na úvodní hodině

 

Literatura

Aristotelés, Athénská ústava, přel. P. Oliva, Praha 2004.

Aristotelés, Politika, přel. a kom. A. Kříž, Praha 1998.

Aristoteles, Politik IV-VI, přel. a kom. E. Schütrumpf - H.-J. Gehrke, Berlin 1996.

Aristotle, Politics III-IV, přel. a kom. R. Robinson, Oxford 1995.

The Politics of Aristotle, Books III, IV, V, vyd. a kom. W. L. Newman (sv. III), Oxford 1902.

Platón, Timaios, Kritias, přel. F. Novotný, Praha 2008.

Platón, Ústava, přel. F. Novotný, Praha 2005.

Platón, Zákony, přel. F. Novotný, Praha 1997.

Thúkydidés, Dějiny peloponnéské války, přel. V. Bahník, Praha 1977.

 

J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.

J.-H. Gehrke, Stasis, München 1985.

O. Höffe (vyd.), Aristoteles. Politik, Berlin 2001. F - C1-Ari-Pol-63

D. Keyt - F. D. Miller, jr. (vyd.), A Companion to Aristotle’s Politics, Oxford - Cambridge (Mass.) 1991.

R. Kraut - S. Skultety (vyd.), Aristotle’s Politics: Critical Essays, Lanham (Mar.) 2005. F - C1-Ari-Pol-81

F. Miller, Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford 1997. (elektronický přístup z FF)

R. G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, Praha 1998.

A. B. Neschke-Hentschke, Politik und Philosophie bei Plato und Aristoteles, Frankfurt a. M. 20042. F - C1-Pla.H-6

G. Patzig (vyd.), Aristoteles’ "Politik". Akten des XI. Symposium Aristotelicum Friedrichshafen/Bodensee 25.8.-3.9. 1987, Göttingen 1990.

E. Schütrumpf, Die analyse der Polis bei Aristoteles, Amsterdam 1980.

R. Stark aj., La Politique d’Aristote, Vandoeuvres-Genéve 1964.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK