PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Podoby platonismu u Aristotela: Přírodovědné spisy II (De caelo) - AFSV00137
Anglický název: Images of Platonism in Aristotle: The Works of Natural Philosophy II (De caelo)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRJINE (08.02.2013)

Seminář je součástí širšího projektu zkoumání těch pasáží aristotelského korpusu, které lze považovat za Aristotelovo podání Platónovy filosofie či které se obecněji dotýkají sdílené nauky staré Akadémie. V tomto semestru se budeme věnovat spisu O nebi. Stále je přitom budeme poměřovat s Aristotelovou obecnou teorií fysis. Metodou kursu by měla být selektivní četba a interpretace předem vybraných pasáží a jeho cílem relativně ucelený obraz Aristotelovy recepce a reinterpretace platonismu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRJINE (08.02.2013)

Vedení četby na jedné z hodin a odevzdání parafráze referovaného textu v písemné podobě.

Literatura
Poslední úprava: UFRJINE (08.02.2013)

Literatura

Aristotelés, O nebi. O vzniku a zániku, přel. a kom. M. Okál, Bratislava 1985.

Aristoteles, Über den Himmel. Vom Werden und Vergehen, přel. a kom. P. Gohlke, Padeborn 1958.

Aristoteles, Über den Himmel, přel. a kom. A. Jori, Berlin 2009.

Aristotelis De caelo libri quattuor, vyd. D. J. Allan, Oxford - New York 2005.

Aristotle, On the heavens, vyd. a přel. S. Leggatt, Warminster 1995.

Testimonia Platonica, in: Gaiser, K., Platons Ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963; anglický překlad části textů in: Krämer, H.-J., Plato and the Foundations of the Metaphysics, New York 1990.

 

Anton, J. P., Aristotle Theory of Contrariety, Lanham - New York - London 1987.

A. C. Bowen - Ch. Wildberg, New perspectives on Aristotle’s De caelo, Leiden - Boston 2009 [přístupno elektronicky z FF UK].

Cleary, J. J., Aristotle and Mathematics. Aporetic Method in Cosmology and Metaphysics, Leiden - New York - Köln 1995.

Düring, I., Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966.

L. Elders, Aristotle’s cosmology: a commentary on the De caelo, Assen 1966.

Feibleman, J. K., "Plato versus the Atomists in Aristotle", in: Sophia, 31, 1963, str. 68-75.

Happ, H., Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff, Berlin - New York 1971.

Kullmann, W., Aristoteles und die moderne Wissenschaft, Stuttgart 1998.

Lewis, F. A. - Bolton, R. (vyd.), Form, Matter, and Mixture in Aristotle, Oxford 1996.

Patočka, J., Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964.

Seeck, G. A., Über die Elemente in der Kosmologie des Aristoteles, München 1964.

Solmsen, F., Aristotle’s System of the Physical World. A Comparison with his Predecessors, Ithaca - New York 1960.

Sorabji, R., Necessity, Cause and Blame. Perspectives on Aristotle’s Theory, London 2001.

 

Sylabus
Poslední úprava: UFRJINE (08.02.2013)

Podoby platonismu u Aristotela: Přírodovědné spisy II

Images of Platonism in Aristotle: Works of Natural Philosophy II

ÚfaR FF UK

 

LS 2013

Čt 12.30, místnost 218

Jakub Jinek

 

Anotace

Seminář je součástí širšího projektu zkoumání těch pasáží aristotelského korpusu, které lze považovat za Aristotelovo podání Platónovy filosofie či které se obecněji dotýkají sdílené nauky staré Akadémie. V tomto semestru se budeme věnovat spisu O nebi. Stále je přitom budeme poměřovat s Aristotelovou obecnou teorií fysis. Metodou kursu by měla být selektivní četba a interpretace předem vybraných pasáží a jeho cílem relativně ucelený obraz Aristotelovy recepce a reinterpretace platonismu.

 

Požadavky

Vedení četby na jedné z hodin a odevzdání parafráze referovaného textu v písemné podobě.

 

Program semináře

Bude upřesněn na úvodní hodině

 

Literatura

Aristotelés, O nebi. O vzniku a zániku, přel. a kom. M. Okál, Bratislava 1985.

Aristoteles, Über den Himmel. Vom Werden und Vergehen, přel. a kom. P. Gohlke, Padeborn 1958.

Aristoteles, Über den Himmel, přel. a kom. A. Jori, Berlin 2009.

Aristotelis De caelo libri quattuor, vyd. D. J. Allan, Oxford - New York 2005.

Aristotle, On the heavens, vyd. a přel. S. Leggatt, Warminster 1995.

Testimonia Platonica, in: Gaiser, K., Platons Ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963; anglický překlad části textů in: Krämer, H.-J., Plato and the Foundations of the Metaphysics, New York 1990.

 

Anton, J. P., Aristotle Theory of Contrariety, Lanham - New York - London 1987.

A. C. Bowen - Ch. Wildberg, New perspectives on Aristotle’s De caelo, Leiden - Boston 2009 [přístupno elektronicky z FF UK].

Cleary, J. J., Aristotle and Mathematics. Aporetic Method in Cosmology and Metaphysics, Leiden - New York - Köln 1995.

Düring, I., Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966.

L. Elders, Aristotle’s cosmology: a commentary on the De caelo, Assen 1966.

Feibleman, J. K., "Plato versus the Atomists in Aristotle", in: Sophia, 31, 1963, str. 68-75.

Happ, H., Hyle. Studien zum aristotelischen Materie-Begriff, Berlin - New York 1971.

Kullmann, W., Aristoteles und die moderne Wissenschaft, Stuttgart 1998.

Lewis, F. A. - Bolton, R. (vyd.), Form, Matter, and Mixture in Aristotle, Oxford 1996.

Patočka, J., Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964.

Seeck, G. A., Über die Elemente in der Kosmologie des Aristoteles, München 1964.

Solmsen, F., Aristotle’s System of the Physical World. A Comparison with his Predecessors, Ithaca - New York 1960.

Sorabji, R., Necessity, Cause and Blame. Perspectives on Aristotle’s Theory, London 2001.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK