PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Struktura Hegelovy Fenomenologie - AFSV00125
Anglický název: The Structure of Hegel´s Phenomenology
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Milan Sobotka, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (28.08.2012)
prof. Milan Sobotka

Přednáška: Struktura Hegelovy Fenomenologie

V přednášce bude položen důra na dvojí základní pásmo Fenomenologie na cestě ducha k absolutnímu duchu.
První pásmo, které je realizací Hegelova původního záměru, je obsaženo v oddílech Vědomí, Sebevědomí a
Rozum. Rozum je novověkáautonomnost poznávajícího vědomí. Nejvýznamnějším motivem tohoto oddílu je
myšlenka rabství v oddíle o pánu a rabovi a v kritice "nešťastného vědomí". Druhé pásmo, Duch, nepracuje s
myšlenkou raství, fyzického a duchovního.Má odlišný antropologický vzorec orientovaný na ideální obraz
antického světa. Subjektivace antického občana se sleduje v oddílech o oprávním stavu a o osvobozování se
jedince od partikularity v novověku. Další velký šev ve Fenomenologii začíná oddílem Nábožensví. Zde je již
předznamenáno, že cesta lidského vědomí k absolutnímu duchu vyústí ve vědomí ducha o sobě samém. V
přednášce bude přihlédnuto jak ke klasickým dílům ( Th. Häring, J. Hyppolite), tak k nejnovějším pracím o
struktuře Fenomenologie (E. Förster).

Seminář: Četba Hegelova spisu Diference Fichtovy a Schellingovy filosofické soustavy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK