PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie prostoru - AFSV00114
Anglický název: Phenomenology of the Space
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pozadavky na seminarni prace.doc Požadavky na seminární práce doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (27.09.2012)

V kurzu si budeme klást otázku po specifičnosti a mezích fenomenologického přístupu k problematice prostoru. V první části kurzu nabídneme shrnující charakteristiku fenomenologických, či fenomenologii blízkých úvah o prostoru (Husserl, Heidegger, Patočka, Bergson). Poté se budeme soustředěně zabývat Merleau-Pontyho analýzou prostoru, jak ji rozvinul ve Fenomenologii vnímání (1945). Při analýze vlastního těla definoval, co chápe pod pojmem "orientovaný prostor". V kapitole věnované prostoru pak může projít několik prostorových vztahů (nahoře-dole, šířka, hloubka) a ukázat, čím je každý z nich specifický a nepřevoditelný na jiný vztah. Při četbě textu Fenomenologie vnímání budeme přihlížet k výkladu této problematiky v pozdějším kurzu z roku 1953 (Le monde sensible et le monde de l’expression). V závěrečné, třetí části se zamyslíme nad úskalími Merleau-Pontyho přístupu i možnostmi jeho rozvinutí (P. Virilio aj.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (27.09.2012)

Podmínky udělení atestu (Z):

Pravidelná a aktivní účast v semináři, dobře připravený referát (jeho shrnutí student s předstihem zašle vedoucímu semináře a při semináři rozdá v tištěné formě) nebo seminární práce (při jejím psaní je dobře zohlednit "Požadavky na seminární práce" - dokument lze stáhnout zde).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (27.09.2012)

Primární literatura:

M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris 1999 (1. vyd. 1945). Pracovní překlad bude k dispozici.

M. Merleau-Ponty, Le monde sensible et le monde de l’expression. Notes 1953, MetisPresses, Genève 2011.

E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha 2004.

M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček,  J. Němec, Praha 1996.

H. Bergson, Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, přel. B. Jakovenko, Praha 1994.

J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992.

 

Sekundární literatura:

E. Ströker, Philosophische Untersuchungen zum Raum, Frankfurt 1965

O. F. Bollnow, Mensch und Raum, Stuttgart 1963.

 

Komentáře:

A. de Waelhens, Une philosophie de l’ambiguïté. L’existentialisme de M. Merleau-Ponty, Louvain 1951.

G. J. Marshall, A Guide to Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, Marquette University Press 2008.

Komarine Romdenh-Romluc, Merleau-Ponty and Phenomenology of Perception, Routledge 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK