PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Presokratici klasické doby - AFSV00110
Anglický název: The Presocratics of the Classical Age
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.fysis.cz/FF/12/presk.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (13.08.2012)
Předsokratici klasické doby - dvouhodinovka, letní semestr
Úterý od 15:50 v místnosti 217, nám. Jana Palacha.

Základní problémy pozdní předsokratovské filosofie v kontextu ostatních myšlenkových proudů raně klasické doby (verismus výtvarného umění, tragédie, přírodověda, hnutí sofistů). Tedy od nejstarších textově doložených pýthagorejců a Parmenida, přes Empedoklea, Anaxagoru a lékaře, po atomisty a sofisty. Výklad se pokusí vyvarovat anachronismů, například respektem k žánru a důrazem na původní pojmosloví, nicméně musí diskutovat také pozdější školní tradici. Sumu takovéto tradice představuje faktograficky bohatá kniha pánů Kirka, Ravena a Schofielda, se kterou budeme občas polemizovat.

Atestace:
Zkouška na konci semestru na základě přednášek a domluveného rozsahu literatury.
Hodnocení nebude závislé na názorové blízkosti, ale na znalosti pramenů.

Základní literatura:
Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. OIKYMENH 2004, str. 277 až 580.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 1995.
Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 106 až 261.
http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (17.08.2012)

Literatura ke kurzu Předsokratici klasické doby (Zdeněk Kratochvíl)

(předběžná verze 17. 8. 2012)

 

Základní:

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962.

Kirk, Raven, Schofield: Předsókratovští filosofové. Praha: OIKYMENH 2004, str. 277 až 580.

Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov 19952.

Hynek Bartoš: Očima lékaře. Mervart 2006, str. 106 až 261.

http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/3DK.htm

 

Další literatura - podle jednotlivých přednášek, kdy se po prvé objeví

 

ad 1) - úvod:

Aëtiana: The Method and Intellectual Context of a Doxographer I., ed. J. Mansfeld, D. Runia, Leiden: E. J. Brill 1997; II/1-2, 2009.

Hermann Diels: Doxographi Graeci, Berlin: W. de Gruyter 19292.

Hermann Diels, Walther Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: Weidman 19516; Zürich-Hildesheim 1989.

Diogenés Laertios: Diogenis Laertii Vitae philosophorum, ed. M. Marcovich, Stuttgart-Lipsia: Teubner 1999-2002.

Hippolytus: Refutatio Omnium Haeresium, ed. M. Marcovich, Berlin: W. de Gruyter 1986.

(Kratochvíl: Obrana želvy. Praha: Malvern 2003.)

Pausaniás: Cesta po Řecku, přel. Helena Businská, Praha: Svoboda (Antická knihovna) 1973.

Simplikios: Simplicii In Aristotelis Physicorum libros quattuor priores commentaria, ed. H. Diels,Berlin: W. de Gruyter 19622.

Thesaurus linguae Graecae (TLG) - A Digital Library of Greek Literature, University of California 2009.

www.presokratici.cz

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/10Sochy/20klas/index.htm

http://www.fysis.cz/Ob/60ANTIKA/30Keram/60klasR/index.htm

 

ad 2) - Pýthagorejci a orfici:

Orfeův sestup do podsvětí. (Výbor z orfických textů), ed. K Erhart. Mervart 2011.

(Pýthagoreismus a umění Velkého Řecka (katalog výstavy), ed. Jan Bouzek, UK FF 2003.)

(Pýthagorás ze Samu, ed. D. Ž. Bor, Praha: Trigon 1999.)

http://www.fysis.cz/presokratici/pyt/pyth.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/pyt/pyt.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/pyt.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/ptyhovliv.htm

 

ad 3) - Parmenidés:

Edward Hussey: Předsokratici. Petr Rezek 1997 (hlavně kvůli překladu fragmentů Parmenida od Martina Pokorného, str. 101nn.).

http://www.fysis.cz/presokratici/parmenides.htm

 

ad 4) - Zénón z Eleje a Melissos:

http://www.fysis.cz/presokratici/zenonE.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/melissos.htm

 

ad 5) - Empedoklés:

Tomáš Vítek: Empedoklés, I. Studie. Praha: Herrmann a synové 2002; II. Zlomky, 2006; III. Komentář, 2007.

Hladký, Kočandrle, Kratochvíl: Evoluce před Darwinem. Mervart, v tisku pro rok 2012.

(http://www.fysis.cz/presokratici/empedokles.htm)

 

ad 6) - Anaxagorás:

Kratochvíl: Anaxagorás a jeho žáci (Úsvit klasického rozumu). Mervart, v tisku pro rok 2013.

http://www.fysis.cz/presokratici/anaxagoras.htm

 

ad 7) - Archeláos, Diogenés z Apollónie, Papyrus Derveni:

Gábor Betegh, The Derveni Papyrus, Cambridge 2004.

Vojtěch Hladký: Papyrus Derveni, Mervart 2011.

http://www.fysis.cz/presokratici/archelaos.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/myth/Metrod.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/diogenesApol.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/Derveni/Derveni.htm

 

ad 8) - Atomisté:

http://www.fysis.cz/presokratici/leukippos.htm

(http://www.fysis.cz/presokratici/demokritos.htm)

(http://www.fysis.cz/presokratici/70/70metr.htm)

pýthagorejský atomismus? - http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/ekfantos.htm

 

ad 9) - Věda a umění v kontextu vznikající filosofie:

(Hippokrates: Aforismy ; Prognostikon ; O vzduchu, vodách a místech. Praha: Alberta 1993.)

http://www.fysis.cz/presokratici/alkm.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/hippon.htm

(http://www.fysis.cz/presokratici/pyt/KD.htm)

http://www.fysis.cz/presokratici/43/43theod.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/hiketas.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/oinopides.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/epicharmos.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/damon.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/polykleitos.htm

 

ad 10) - Pýthagorejci, učitelé Platóna:

Antonín Šíma, Filoláos. Mervart 2012 (v tisku).

http://www.fysis.cz/presokratici/pytp.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/filolaos.htm

http://www.fysis.cz/presokratici/pytp/archytas.htm

 

ad 11) - Sofisté:

http://www.fysis.cz/presokratici/protagoras.htm

(http://www.fysis.cz/presokratici/90/90dis.htm)

http://www.fysis.cz/presokratici/87/87anti.htm

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (17.08.2012)

Podrobný sylabus:

(předběžná verze 17. 8. 2012)

 

1) Předsokratici klasické doby = filosofičtí autoři před Platónem.

Geopolitické souvislosti: Velké Řecko (jižní Itálie, Sicílie), vzestup Athén, pokles Iónie.

Otázky chronologie, zachování, žánru, interpretace. Historické a výtvarné paralely.

Náboženské novinky: očistná hnutí ("orfici"), reinkarnace; "ateisté".

Proměny pochopení jazyka: laicizace (opouštění inspirace v poezii ve prospěch autorských práv, dialog u sofistů); naopak důvěra v jazyk u eleatů; pokračuje také tradice naučné prózy iónského stylu.

Edice pramenů. Výkladová literatura antická a novodobá: Platón, Aristotelés, novoplatonici, Kléméns z Alexandrie, Heidegger...

 

2) Pýthagorejci a orfici

Očistná náboženská hnutí. Orfické památky a jejich napodobeniny a falza.

Pýthagorás, "muž boží", nejspíš nepsal, dost nespolehlivá tradice o spolehlivě reálné a velice vlivné postavě. Pýthagorejská společnost v -6. a -5. století. Pýthagorejské památky a jejich tradice, napodobeniny a falza, např. problémy Iamblichova Katalogu pýthagorejců.

Systematizace protikladů? Peras a apeiron. Číslo. Harmonie.

 

3) Parmenidés

Problémy datace a typologie. Muž boží? Souvislosti s Xenofanem? Tradiční fyzika blízká starší iónské, ale bez "ontologické" role, jsou to "domněnky", pouze "podobné pravdě".

Části značně nepoetické básně: epické prooimion, (údajná) ontologie s předpoklady logiky, fyzika s kosmologií.

Typy výkladů podle koncentrace na tu či onu část básně, vedou ontologické intepretace.

Extrémní důvěra v jazyk. Možnost výkladu z tohoto hlediska?

 

4) Zénón z Eleje, Melissos a problémy myšlení po eleatech

Aporie. Problém statické "jsoucnosti" a proměnlivé přirozenosti. Problém (paradoxy) kontinua.

Otevírá se potíž s myšlením o přírodě, ale brzy také možnost prvních reduktivních poznávacích postupů: proměnlivost přírody lze vyložit "mísením" něčeho, co samo stále trvá a nemění se. Různé verze se neliší jenom tím, co se mísí (vlastnosti či "seménka věcí", živly, atomy), ale především tím, jaké je povahy ono mísení.

 

5) Empedoklés

Čtyři živly, mísí je Láska (a Svár). Sfairos. Vznik života. Duše.

 

6) Anaxagorás

Vlastnosti ("seménka věcí", ovšem neomezeně dělitelná; "stejnorodé podíly"), mísí je rozum (a vír). Kosmos. Racionální astronomie.

 

7) Archeláos, Diogenés z Apollónie, Papyrus Derveni

Archeláos: astronomie, údajná souvislost se Sókratem.

Diogenés z Apollónie: lékař, role mysli ("myšlení").

Alegorická exegeze: Métrodóros z Lampsaku, exegeze v Papyru Derveni.

 

8) Atomisté

Leukippos, Démokritos. Další ze stylů reduktivního výkladu přírody, neměnné atomy dávají vznik proměnám přírody změnami svých vzájemných konfigurací (třemi způsoby).

"Vlastnosti" atomů a s nimi spojené paradoxy.

Dědictví starého atomismu: Epikúros, Lucretius.

Analogie v pýthagorejském atomismu (Ekfantos až Tímaios)?

 

9) Věda a umění v kontextu vznikající filosofie

Lékaři: Alkmaión, Hippón, Hippokratés.

Matematik: Theodóros z Kyrény.

Pýthagorejští (?) astronomové: Oinopidés, Hiketás (?).

Historici: Hérodotos, Thúkydidés.

Teorie společnosti: Dámón z Athén.

Teorie výtvarného umění: Polykleitos.

Stará komedie: Epicharmos.

Klasická tragédie: Aischylos, Sofoklés, Eurípidés.

 

10) Pýthagorejci, učitelé Platóna

Filoláos, Archytás.

 

11) Sofisté

Kosmopolitní hnutí nového typu učitelů.

Zvláštní kombinace: obrat k věcem lidským, ale ještě bez teleologie; důvěra v moc jazyka, dokonce zcela laicizovaného.

"Humanitní vědy", ale někdy také zajímavá verze geometrie (Antifón).

Příklady: Gorgiás, Prótagorás, Antifón, Diagorás.

Podobnost mezi Sókratem a sofisty: obrat k věcem lidským, dialog, dialektika.

Rozdíly mezi Sókratem a sofisty: teleologie (u Xenofónta), neúspěšnost (u Platóna).

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK