PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika - AFSV00103
Anglický název: Didactics of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4650
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Mgr. Matěj Král, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matěj Král, Ph.D.
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (08.09.2016)

Kurs je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem vyučovat filosofii na střední škole, uvažují o tom nebo by rádi z jiných důvodů rozvíjeli své pedagogické schopnosti. Převážná část kursu bude věnována konkrétním vzdělávacím metodám a možnostem jejich uplatnění ve výuce filosofie. Jednotlivé semináře budou zahrnovat především přímé zkoušení různých metod či postupů, společné hodnocení jednotlivých výstupů a řízenou diskusi, doplňovanou v případě potřeby výkladem vyučujících. Účast bude nabídnuta také zájemcům z řad středoškolských studentů a učitelů, kteří budou pomáhat při reflektování výukových aktivit.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (16.09.2017)

Požadavky ke zkoušce

 

- aktivní účast na semináři

 

- příprava, uskutečnění a reflexe vlastního pedagogického výstupu na semináři

 

- sestavení plánu vyučovacího bloku a jednotlivé vyučovací hodiny, včetně jejího předvedení v rámci zkoušky

 

 

 

Na začátku kursu dostanou účastníci podrobná kritéria pro jednotlivé požadavky a popis způsobu stanovení výsledné známky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (16.09.2017)

Cíle předmětu:
Po skončení kurzu by měl být účastník schopen
- uvést a zdůvodnit, jaké cíle by měla naplňovat výuka filosofie na střední škole
- s ohledem na stanovené cíle sestavit plán (historicky či tematicky vymezeného) vyučovacího bloku a podrobný plán jednotlivé vyučovací hodiny
- užívat rozmanité metody pedagogické práce, jejichž propojování by mělo co nejlépe naplňovat potřeby žáka
- připravit, uskutečnit a reflektovat vlastní pedagogický výstup
- reflektovat a navrhovat konkrétní úpravy postupu jiných pedagogicky činných osob

 

 

 

Témata jednotlivých setkání:

 

I. Úvod

 

1.       Organizace kurzu, koncepce středoškolské výuky filosofie

 

2.      Složky vyučovacího procesu s ohledem na potřeby žáka

 

3.       Cíle výuky, filosofické dovednosti a jejich hodnocení

 

II. „Učitelova dílna“

 

4.       Výklad, umění vysvětlovat, umění ukazovat a úvod k vizuálním pomůckám

 

5.       Dialogická metoda a diskuse

 

6.       Učení z textu, vyhledávání informací

 

7.       Projekty a samostatná práce, kompozice, tvořivost, vynalézavost a psaní

 

8.       Problémově zaměřená výuka

 

9.       Skupinová práce

 

10.   Procvičování pod dohledem učitele, učení pro zapamatování, vybavovací pomůcky, testy a ústní zkoušení, hodnocení a zpětná vazba

 

11.   Další metody na základě výběru studentů (myšlenkové experimenty, hry, simulace, rolové hry, metody aktivního učení, metody objevování, samostudium a domácí úkoly, návštěvy a exkurze, využití počítačů ve výuce, zkušenostní učení, referáty…)

 

 

III. Scelování a závěrečná reflexe

 

 12.   Sestavování plánu hodiny a kurzu

 

 13.   Proč a jak učit filosofii na střední škole, postavení filosofie v rámci výuky ZSV, výuka dalších společenských věd, celková reflexe kursu

 

 

 

Povinná literatura:

 

PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Praha: Portál 2013.

RUDISILL, John. The Transition from Studying Philosophy to Doing Philosophy. In: Teaching Philosophy 34:3, September 2011.

SISTERMANN, Rolf. Weiterdenken: Philosophie/Ethik. Band C. Braunschweig: Schroedel 2012.

SISTERMANN, Rolf. Weiterdenken: Philosophie/Ethik. Band C. Kommentare und Anregungen für den Unterricht. Braunschweig: Schroedel 2013.

ŠEBEŠOVÁ, Petra (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách. Antologie textů z německé didaktiky filosofie [e-kniha]. Praha: Vydavatelství FF UK 2017.

 

 

Doporučená literatura:

 

BRÜNING, Barbara. Philosophieren in der Sekundarstufe: Methoden und Medien. Weinheim/Basel/Berlin: Beltz Verlag 2003.

 

MARTENS, Ekkehard. Didaktik der Philosophie. In: MARTENS, Ekkehard a Herbert SCHNÄDELBACH (eds.). Philosophie: Ein Grundkurs. 7. vydání. Reinbeck bei Hamburk: Rohwolt. 2003, s. 748-780.

 

- Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts: Philosophieren als elementare Kulturtechnik. Hannover: Siebert Verlag. 2003.

 

PFISTER, Jonas. Fachdidaktik Philosophie.  Stuttgart: UTB. 2010.

 

ROHBECK, Johannes. Didaktik der Philosophie und Ethik. Dresden: Thelem. 2010.

 

STEENBLOCK, Volker. Philosophische Bildung. Einführung in die Philosophiedidaktik und Handbuch: Praktische Philosophie. Berlin: LIT Verlag. 2011.

 

WITTSCHIER, Michael. Textschlüssel Philosophie: 30 Erschließungsmethoden mit Beispielen. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag. 2010.

 

- Gesprächsschlüssel Philosophie: 30 Moderationsmodule mit Beispielen. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag. 2012.

 

články z časopisu Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik

 

články z časopisu Teaching Philosophy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK