PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika - AFSV00103
Anglický název: Didactics of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6432
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Mgr. Matěj Král, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matěj Král, Ph.D.
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Matěj Král, Ph.D. (26.09.2018)
Předmět je vypisován jako běžný volitelný kurs ÚFaRu. V ZS 2018/19 se bude výuka konat blokově. Na základě dohody všech účastníků kurzu budou na společné schůzce konané 4. 10. od 19.10 do 20.40 v místnosti 217 zvoleny dvě soboty, během kterých proběhne podstatná část výuky. Kromě těchto setkání a úvodního semináře bude kurz zahrnovat závěrečný reflektující seminář a individuální konzultace s vyučujícími. Časy budou vždy voleny v závislosti na možnostech studentů.

! Předmět je vypisován pouze 1x za rok v zimním semestru !

Kurs je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem vyučovat filosofii na střední škole, uvažují o tom nebo by rádi z jiných důvodů rozvíjeli své pedagogické schopnosti. Převážná část kursu bude věnována konkrétním vzdělávacím metodám a možnostem jejich uplatnění ve výuce filosofie. Kurs bude zahrnovat především přímé zkoušení různých metod či postupů, společné hodnocení jednotlivých výstupů a řízenou diskusi, doplňovanou výkladem vyučujících. Účast bude nabídnuta také zájemcům z řad středoškolských studentů, kteří budou pomáhat při reflektování výukových aktivit.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (13.09.2018)

- aktivní účast na semináři

- příprava, uskutečnění a reflexe vlastního pedagogického výstupu na semináři

 - sestavení plánu vyučovacího bloku a jednotlivé vyučovací hodiny, včetně jejího předvedení v rámci zkoušky

Na začátku kursu dostanou účastníci podrobná kritéria pro jednotlivé požadavky a popis způsobu stanovení výsledné známky.

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (13.09.2018)

Cíle předmětu:

Po skončení kursu by měl být účastník schopen

- uvést a zdůvodnit, jaké cíle by měla naplňovat výuka filosofie na střední škole

- s ohledem na stanovené cíle sestavit plán (historicky či tematicky vymezeného) vyučovacího bloku a podrobný plán jednotlivé vyučovací hodiny

- užívat rozmanité metody pedagogické práce, jejichž propojování by mělo co nejlépe naplňovat potřeby žáka

- připravit, uskutečnit a reflektovat vlastní pedagogický výstup

- reflektovat a navrhovat konkrétní úpravy postupu jiných pedagogicky činných osob

 

Obsah kursu:

 

Probírána budou tato obecnější témata:

- koncepce středoškolské výuky filosofie

- složky vyučovacího procesu s ohledem na potřeby žáka

- cíle výuky

- problémově zaměřená výuka

- filosofické dovednosti a jejich hodnocení

- sestavování plánu hodiny a vyučovacího bloku

- sestavování plánu kurzu

 

Konkrétněji se budeme soustředit především na tyto, pro výuku filosofie zásadní, metody, nástroje a témata:

- výklad, umění vysvětlovat, umění ukazovat a úvod k vizuálním pomůckám

- dialogická metoda a diskuse

- skupinová práce

- učení z textu, práce s textem

- metoda objevování a řízeného objevování

- práce s pojmy a argumentace

- metody pro psaní textů

- testy a ústní zkoušení, hodnocení a zpětná vazba

 

 

V případě zájmu studentů se můžeme zaměřit i na tato témata:

- myšlenkové experimenty

- hry, simulace, hry rolí: metody aktivního učení

- samostudium, domácí úkoly a referáty

- využití videa a počítače ve výuce

- návštěvy a exkurze

- procvičování pod dohledem učitele, učení pro zapamatování, vybavovací pomůcky

 

Povinná literatura:

·        Petty, Geoff. Moderní vyučování. Praha: Portál. 2013.

·        Rudisill, John. „The Transition from Studying Philosophy to Doing Philosophy.“ Teaching Philosophy, 34:3 (September 2011): 241-271.

·        Šebešová, Petra (ed.). Proč a jak učit filosofii na středních školách. Antologie textů z německé didaktiky filosofie [e-kniha]. Praha: Vydavatelství FF UK, 2017.

 

Doporučená literatura:

Knihy k didaktice filosofie (k dispozici v knihovně ÚFaR či k zapůjčení u vyučujících):

·        Brüning, Barbara. Philosophieren in der SekundarstufeMethoden und Medien. Weinheim/Basel/Berlin: Beltz Verlag, 2003. 

·        Engels, Helmut. Nehmen wir an…“. Das Gedankenexperiment in didaktischer Absicht. Weinheim und Basel: BELTZ-Verlag, 2004.  

·        Martens, Ekkehard. Methodik des Ethikund PhilosophieunterrichtsPhilosophieren als elementare Kulturtechnik. Hannover: Siebert Verlag. 2003. 

·        Nida-Rümelin, Julian. Spiegel, Irina. Tiedemann, Markus. (eds.). Handbuch Philosophie und Ethik. Band I: Didaktik und Methodik. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2015. 

·        Pfister, Jonas. Fachdidaktik Philosophie.  Stuttgart: UTB, 2010. 

·        Rohbeck, Johannes. Didaktik der Philosophie und Ethik. Dresden: Thelem, 2010. 

·        Rohbeck, Rösch, Anita.  Kompetenzorientierung im Philosophieund Ethikunterricht. München: LIT Verlag, 2009.  

·        Sistermann, Rolf. Weiterdenken: Philosophie/Ethik. Band C. Braunschweig: Schroedel, 2012. 

·        Sistermann, Rolf. Weiterdenken: Philosophie/Ethik. Band C. Kommentare und Anregungen für den Unterricht. Braunschweig: Schroedel, 2013. 

·        Schmidt, Donat. Rohbeck, Johannes. Von Ruthendorf, Peter. (eds.) Maβ nehmen – Maβ geben. Dresden: Thelem, 2011.  

·        Wittschier, Michael. Gesprächsschlüssel Philosophie. 30 Moderationsmodule mit Beispielen. München: Bayerischer Schulbuch Verlag, 2012.  

·        Wittschier, Michael. Medienschlüssel Philosophie. 30 Zugänge mit Beispielen. München: Bayerischer Schulbuch Verlag, 2013.  

·        Wittschier, Michael. Textschlüssel Philosophie: 30 Erschließungsmethoden mit Beispielen. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2010. 

 

 

 

Zajímavé články:

·        Calvert-Minor, Chris. „Teaching Philosophy in         Second Life: Where the Virtual World and Philosophy Instruction Meet.“ Teaching Philosophy, 34:1 (March 2011): 1-16. 

·        Close, Daryl. „Fair Grades.“ Teaching Philosophy 32:4 (December 2009), 361-398. 

·        Colter, Robert. Ulatowski, Joseph. „What’s Wrong with this Picture? Teaching Ethics through Film to Wyoming High School Students.“ Teaching Philosophy 36:3 (September 2013), 253-270. 

·        Concepción, David W. „Reading Philosophy with Background Knowledge and Metacognition.“ Teaching Philosophy, 27:4 (December 2004): 351-368. 

·        Donovan, Sarah K. „Teaching Philosophy Outside of the Classroom: One Alternative to Service Learning.“ Teaching Philosophy, 31:2 (June 2008), 161-177. 

·        Long, Christopher P. „Cultivating Communities of Learning with Digital Media: Cooperative Education through Blogging and Podcasting.“ Teaching Philosophy, 33:4 (December 2010): 347-361. 

·        Lowe, Dan. „Remembrance of Philosophy Classes Past: Why Cognitive Science Suggests that a Brief Recap is the Best Way to Start Each Class Day.“ Teaching Philosophy, 39:3 (September 2016): 279-289. DOI: 10.5840/teachphil20168455. 

·        Nebel, Jacob. Davis, Ryan W. Val Elswyk, Peter. Holguin, Ben. „Teaching Philosophy through Lincoln-Douglas Debate.“ Teaching Philosophy, 36:3 (September 2013): 271-289.

·        Riley, Sean A. „Building a High School Philosophy Program.“ Teaching Philosophy, 36:3 (September 2013): 239-252. 

·        Wright, Charles W. Lauer, Abraham. „Measuring the Sublime: Assessing Student Learning in Philosophy.“ Teaching Philosophy, 35:4 (December 2012): 383-409. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK