PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hannah Arendtová O revoluci - AFSV00095
Anglický název: Hannah Arendt on Revolution
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Daniel Štech
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (19.01.2012)

Program kurzu vychází z monografie Hannah Arendtové "O revoluci". Nejprve se seznámíme s metodou autorčiny práce i s postavením spisu v kontextu jejího myšlení. V argumentačním postupu studie se (s oporou v sekundárních pramenech) zaměříme na tři základní, provázané okruhy:

a) problematika sociální otázky
b) fenomén soucitu, potažmo vášní a emocí v politice
c) návrh H. Arendtové ze závěru knihy, jehož smyslem je v protikladu k zastupitelskému politickému systému obnova veřejného prostoru jako prostoru občanské participace

Obrátíme se přitom i k vybraným autorčiným kratším textům, které dále rozvíjejí některé teze přednesené v "O revoluci". Podmínkou účasti je schopnost číst v angličtině.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (17.02.2012)

  • H. Arendtová, O revoluci, Praha 2011 (v překladu D. Štecha)
  • H. Arendt, "Collective Responsibility", in J. W. Bernhauer (ed.), Amor Mundi, Dordrecht, 1987
  • H. Arendt, "Civil Disobedience", Crises of the Republic, Harcourt Brace, 1972
  • H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, přel. V. Němec, Praha 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (20.02.2012)

K získání zápočtu je třeba buď připravit referát (+handout) nebo napsat seminární práci v rozsahu 15 normostran.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (20.02.2012)

1.      21/2 Úvodní hodina

 2.      28/2 Co je revoluce?

Text: O revoluci - Kniha I, "Význam revoluce", kapitoly 2, 3 a 4.

 3.      6/3 Arendtová a její metoda ve spise O revoluci

Text: Miller, James, "The Pathos of Novelty: Hannah Arendt’s Image of Freedom in the Modern World"

 4.      13/3 Soukromé a veřejné, "sociálno"

Text: Vita activa - Kniha II, "Veřejná a soukromá sféra", kapitoly 5 a 6.

 5.      20/3 Revoluce a naléhavost sociální otázky

Text: O revoluci - Kniha II, "Sociální otázka", kapitoly 1, 2 a 3 (až po str. 74)

 6.      27/3 Soucit jako princip politického jednání - Billy Budd a Velký inkvizitor

Text: O revoluci - Kniha II, "Sociální otázka", kapitoly 3 a 4 (str. 74 - 89)

 7.      3/4 Duše a svět; morálka a politika

Text: "Collective Responsibility"

 8.      10/4 Problém pokrytectví

Text: O revoluci - Kniha II, "Sociální otázka", kapitoly 4 (od str. 89 dále), 5 a 6

 9.      17/4 Sociální otázka: protinávrh H. Pitkinové - Spravedlnost jako svorník mezi soukromou a veřejnou sférou

Text: Pitkin, Hanna F., "Justice: On Relating Private and Public"

 10.  24/4 Ztracený poklad revoluční tradice I - revoluční duch; novost a stabilita, rysy republikánského řádu

Text: O revoluci - Kniha VI, " Revoluční tradice", kapitola 1.

 11.  15/5 Ztracený poklad revoluční tradice II - návrh systému rad.

Text: O revoluci - Kniha VI, "Revoluční tradice", kapitola 4.

 12.  (O revoluci a možnosti demokratické politiky

Text: Wolin, Sheldon, "Democracy and the Political")

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK