PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Heidegger, Věc (Das Ding) II - četba a komentář - AFSV00085
Anglický název: Heidegger: The Thing (Das Ding) 2 - Reading and Commentary
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (21.12.2011)

Heidegger, Věc (Das Ding) - četba a komentář
doc. Ladislav Benyovszky

Kurz prostřednictvím komentované četby slavné Heideggerovy přednášky "Věc" seznamuje se základními
konturami myšlení ne-skrytosti (A-LETHEIA, Ort)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK