PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z Fenomenologie vnímání II - AFSV00069
Anglický název: Selected Chapters from Phenomenology of Perception II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (12.02.2012)

Vybrané kapitoly z Fenomenologie vnímání II

Sexualita a řeč

Jakub Čapek


Vůdčí otázka kurzu zní: co znamená v Merleau-Pontyho filosofii "výraz" a "význam"? První rozbor, v němž se Merleau-Ponty na tuto otázku zaměřuje, není věnován řeči, nýbrž sexualitě. Právě zde - v souvislosti s tím, že určité chování může nést skrytý sexuální "význam", může být například "výrazem" poruchy - Merleau-Ponty tvrdí, že vztah mezi "výrazem" a významem" není vnější. Tuto tezi pak podrobněji rozvine ve slavné kapitole o řeči, nazvané Tělo jako výraz a promluva. Při nesnadné rekonstrukci Merleau-Pontyho pojetí řeči je tedy zapotřebí přihlédnout k jeho analýze vztahu mezi sexualitou a chováním. Abychom upřesnili, co zde znamená "mít význam", přihlédneme k alternativním pojetím významu, které Merleau-Ponty zčásti znal a reagoval na ně (Husserl, Frege, Cassirer).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (12.02.2012)

Kurz sleduje čtyři cíle:

  1. představit hlavní kroky Merleau-Pontyho pojetí sexuality (a obecněji afektivity)
  2. stručně ukázat specifičnost tohoto přístupu kontrastem k jiným fenomenologickým teoriím afektivity (a diskusím s naukou o nevědomí: J.-P. Sartre, P. Ricoeur).
  3. představit hlavní kroky Merleau-Pontyho pojetí řeči
  4. ukázat, v jakém vztahu stojí k vybraným koncepcím "významu" (G. Frege, E. Husserl, E. Cassirer).

 

Požadavky k zápočtu: stabilní účast a referát (případně seminární práce do 10 ns).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (12.02.2012)

Primární text kurzu (k dispozici bude pracovní překlad do češtiny):

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris 1945.

- kapitoly: Tělo jako sexuální jsoucno a Tělo jako výraz a promluva

 

Další, relevantní koncepce:

Merleau-Ponty, M., "Sur la phénoménologie du langage", in: Éloge de philosophie et autres essais, Gallimard 1997

J.-P. Sartre, Nástin teorie emocí, in: Vědomí a existence, Praha 2006, str. 53-101.

P. Ricoeur, Filosofie vůle I, Praha 2001, str. 398-436.

G. Frege, O smyslu a významu, Scientia & Filosofia 4/1992

E. Husserl, Výraz a význam, in: Logická zkoumání II/1.

E. Cassirer, Filosofie symbolických forem I.

 

Sekundární literatura (seznam bude doplňován během kurzu)

P. Ricoeur, La question du sujet : le défi de la sémiologie, in : Conflit des interprétations.

Regula Giuliani-Tagman, Sprache und Erfahrung in den Schriften von Maurice Merleau-Ponty, Peter Lang, Bern - Frankfurt am Main - New York, 1983

Baldwin, Thomas, "Speaking and spoken speech". Th. Baldwin (ed), Reading Merleau-Ponty. On Phenomenology of Perception, London - New York: Routledge 2007, str. 87-103

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK