PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství v Hegelově Fenomenologii ducha - AFSV00066
Anglický název: The Religion in Hegel´s Phenomenology of Mind
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Milan Sobotka, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (17.08.2011)
Přednáška se zaměřuje na problém náboženství v různých oddílech Hegelovy Fenomenologie ducha.

V oddíle Sebevědomí jde o židovství a křesťanství jako formy "nešťastného vědomí", jehož vývojem se dovršuje
"sebevědomí".

Poté jde v oddíle Duch o žecké náboženství se slavným rozborem Antigony.

V oddíle Duch sobě odcizený jde o kritiku osvícensví vůbec.

Dále jde o náboženský rozměr Kantovy morální teorie v oddíle Duch jistý sebou samým.

V přednášce půjde o zkoumání, nakolik a jak působilo náboženství jako impuls ve vývoji ducha. To je patrné
zvláště v oddíle Náboženství, předcházejícím závěrečnému oddílu Absolutní vědění. Hegel v něm ukazuje, jak v
náboženství duch tíhne k svému sebeuvědomění.

Seminář k Hegelově filosofii - četba Hegelovy Malé logiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK