PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané texty ze současné etiky a politické filosofie - AFSV00062
Anglický název: Selected Texts from Contemporary Ethics and Political Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS100590
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRJIRSA (25.09.2011)
Zimní semestr věnujeme rozborům témat z moderní etiky (relativismus, univerzalizace, odpovědnost a povaha hodnot). Na každém semináři budeme rozebírat jeden text (dobrá znalost angličtiny je podmínkou). Všechny texty budou předem k dispozici ke stažení. Jednomu tématu bych rád věnoval vždy dvě až tři setkání.

V letním semestru budeme číst vybrané pasáže z Nozickovy knihy Anarchy, State and Utopia; četbu doplníme relevantními texty z Lockova Druhého pojednání o vládě a Rawlsovy Teorie spravedlnosti.

Rozpis témat:
7.10. - úvodní seminář - výběr textů a prezentací
14.10. - Hodnoty a skutečnost, G.E.Moore, "The Subject-Matter of Ethics" in Principia Ethica
21.10. - Hodnoty a skutečnost, J.L.Mackie, "The subjectivity of values" in Ethics: Inventing Right and Wrong
28.10. - státní svátek, seminář odpadá
4.11. - Odpovědnost, P. F. Strawson, "Freedom and Resentment", in: Freedom and Resentment and Other Essays
11.11. - konference České platónské společnosti k dialogu Politikos, seminář odpadá, všichni jsou zváni na konferenci
18.11. - Odpovědnost, B. Williams, "How free does the will need to be?" in: Making sense of Humanity
25.11. - (Vše)obecnost, J.L. Mackie, "Universalization", in: Ethics: Inventing Right and Wrong
2.12. - (Vše)obecnost, D. Wiggins, "Universalizability, Impartiality, Truth", in: Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value
9.12. - (Vše)obecnost, P. Winch, "The Universalisability of Moral Judgements," in: Ethics and Action
16.12. - Relativismus, G. Harman, "Moral Relativism Defended," in: Explaining Value
6.1. - Relativismus, B. Williams, "Relativism and Reflection", in: Ethics and the Limits of Philosophy
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRJIRSA (28.01.2012)

Atestace semináře v rámci skeletového semináře dle požadavků přednášejícího, tj. doc. Karla Theina.

 

Zimní semestr

Atestace (Vk, zápočet): písemná práce v rozsahu cca 2000 slov.

 

Letní semestr

Atest

Kurz je hodnotený sumou troch kreditov a zakončený zápočtom. Na získanie zápočtu bude stačiť aktívna a pravidelná účasť a pripravený referát.


Referát

Primárnou úlohou referátu je pripraviť pôdu pre diskusiu v seminári.
Má obsahovať:
a) stručné zhrnutie povinného čítania, a teda buď prezentovanie hlavného argumentu a jeho krokov, alebo osvetlenie pozície obhajovanej v texte. Táto prezentácia by mala byť krátka (max. 10 minút), pretože predpokladá, že každý s textom už bude oboznámený.
b) prezentácia "literatúry na referát." Tento text zvyčajne buď rozširuje záber povinného čítania, alebo predstavuje jeho kritiku. Úlohou referenta je oboznámiť účastníkov seminára s jeho hlavnou argumentáciou. Nezaujíma nás teda naratív ani autor, ale primárny filozofický odkaz textu. Táto časť by nemala za žiadnych okolností trvať dlhšie ako 10 minút.

Sylabus
Poslední úprava: UFRJIRSA (28.01.2012)

Letní semest

Týždeň 1:
Objasnenie technických a logistických požiadaviek (moodle, dropbox, mailing list a pod.).
Predstavenie problematiky, základných stanovísk a formy argumentácie.
Odporúčaná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", strany ix-xiv.

Týždeň 2:
Anarchia a prirodzený stav, ich dôležitosť pre politickú filozofiu a úloha v argumentácii
Povinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", Prvá Kapitola (strany 3-9)
Literatúra na referát: Robert Paul Wolff: "Conflict Between Autority and Autonomy" (z knihy "In Defense of Anarchism").

Týždeň 3:
Vývoj z prirodzeného stavu k dominantnej ochrannej agentúre
Povinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia" Druhá Kapitola (strany 10-25)
Literatúra na referát: Lockova teória prirodzeného stavu - "Druhé pojednání o vláde", kapitoly 2 a 3.

Týždeň 4:
Morálne obmedzenia činnosti štátu
Povinná literatúra: časti tretej kapitoly, sekcie "The Minimal State and The  Ultraminimal State", "Moral Constraints and Moral Goals", "Why Side Constraints", "Libertarian Constraints", "What Are Constraints Based Upon" a "The Individualist Anarchist" (strany 26-35, 48-53).
Literatúra na referát: Nozickove myšlienkové experimenty: 3. Kapitola sekcie "Constraints and Animals", "The Experience Machine" a "Underdetermination of Moral Theory" (strany 35-47).


Týždeň 5:
Záver argumentu ospravedlňujúceho existenciu štátu
Povinná literatúra: časti piatej kapitoly, sekcie "Prohibiting the Private Enforcement of Justice", "The De Facto Monopoly", "Protecting Others", "The State", "The Invisible-Hand Explanation of the State" (strany 88-90,108-119).
Literatúra na referát: Nozickova teória kompenzácie: časti štvrtej kapitoly, sekcie "Independents and the Dominant Protective Agency", "Prohibition and Compensation", "Why Ever Prohibit?", Why Not Always Prohibit?", "Risk" a "The Principle of Compensation"

Týždeň 6:
Spravodlivá distribúcia statkov a nárok na ne
Povinná literatúra: začiatok siedmej kapitoly, sekcie "The Entitlement Theory", "Historical Principles and End-Result Principles", "Patterning" a "How Liberty Upsets Patterns" (strany 149-164)
Literatúra na referát: Socialistická kritika Nozickovho princípu distribúcie. G.A. Cohen: "Robert Nozick and Wilt Chamberlain: How Patterns Preserve Liberty."

Týždeň 7:
Kritika distribučných schém
Povinná literatúra: záver prvej časti siedmej kapitoly, sekcie "Redistribution and Property Rights", "Locke’s Theory of Acquisition" a "The Proviso" (strany 167-182).
Literatúra na referát: Lockova teória nadobúdania majetku - "Druhé pojednání o vláde" §26-51.

Týždeň 8:
Rawlsova Teória spravodlivosti
Povinná literatúra: "Theory of Justice" kapitola II, sekcie 10 a 11 (strany 54-65 pôvodného vydania)
Literatúra na referát: "Theory of Justice" kapitola I, sekcie 1 až 4 (strany 3-22 pôvodného vydania).

Týždeň 9:
Kritika Rawlsa
Povinná literatúra:  John Harsanyi: "Can Maximin Principle Serve as a Basis for Morality?" sekcie 1-7 (strany 594-600)
Literatúra na referát: siedma kapitola, sekcie "Rawls‘ Theory", "Social Cooperation", "Terms of Cooperation and Difference Principle" "The Original Position and End-Result Principles" (strany 183-204

Týždeň 10:
Rovnosť v politickej filozofii
Povinná literatúra: Bernard Williams: "Idea rovnosti"
Literatúra na referát: ôsma kapitola, sekcie "Equality" a "Equality of Opportunity" (strany 232-238).

Týždeň 11:
Kapitalizmus a vykorisťovanie robotníkov
Povinná literatúra: ôsma kapitola, sekcie "Meaningful Work", "Worker’s Control", "Having a Say over What Affects You" (strany 246-253 a 268-271)
Literatúra na referát: G.A. Cohen: "The Structure of Proletarian Unfreedom"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK