PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kantova transcendentální dialektika, Antinomie - AFSV00061
Anglický název: Kats´s Transcendental Dialectic, Antinomy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (04.08.2011)
Stanislav Sousedík, seminář: Kantova transcendentální dialektika, Antinomie

V semináři bude čtena a podrobně analyzována Kantova nauka o antinomiích čistého rozumu, a to na základě
českého překladu (J.Loužil) se stálým přihlížením k textu originálu. Výklad Kantovy argumentace bude doplňován
srovnáními s řešením týchž otázek u autorů druhé scholastiky.

Doporučená literatura:
Heinz Heimsoeth, Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants KrV., Berlin 1966nn.
Josef Schmucker, Die Kontingenz der Welt, Quaestiones Disputatae, Heider, Freiburg, 1965
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK