PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kant a Hegel z pohledu analytické filosofie - AFSV00010
Anglický název: Kant and Hegel and Analytic Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6427
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (04.10.2018)
Filosofie Immanuela Kanta nebyla analytickým filosofům dvacátého století - alespoň těm, kteří nepovažovali veškerou předchozí filosofii jen za staré haraburdí - nesympatická. Zato Hegel pro ně byl obvykle představitelem filosofie, jaké je třeba se vyvarovat: nesrozumitelné, bezskrupulózně upovídané, až iracionální. V posledních desetiletích se situace výrazně mění: nejen že se v rámci analytické filosofie (nakolik má tento termín ještě jasný smysl) objevují filosofové, kteří se hlásí i k Hegelovi (například tzv. pittsburghští neohegeliáni); ale velmi se množí i podrobné rozbory jak Kanta, tak Hegela (Pinkard, Hanna, Pippin, ...). Na tomto semináři se nebudeme zabývat historií recepce těchto dvou filosofů v rámci analytické filosofie; budeme věnovat vybraným partiím děl Kanta a Hegela (především Kantových tří Kritik a Hegelovy Fenomenologie) prizmatem současných amerických filosofů, kteří je vykládají. Nebudeme tedy číst přímo díla těchto klasiků, ale díla jejich vykladačů. Půjde tedy o určitou interpretaci Kanta a Hegela; o interpretaci, která může být zejména analyticky orientovaným čtenářům bližší, než jsou ty běžnější. Určitou základní obeznámenost s Kantem a Hegelem kurz předpokládá; nikoli však hlubokou, jeho ambicí je totiž mimo jiné nabídnout studentům určitá vodítka, jak k těmto filosofům najít cestu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK