PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kant: O jediném možném důkazu Boží existence - AFS500309
Anglický název: On One Possible Proof of the Existence of God
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Vyučující: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. (01.02.2024)
Ve spisu z předkritického období O jediném možném důkazu boží existence vypracovává Kant v sérii kroků svůj vlastní důkaz boží existence. Na rozdíl od Kritiky čistého rozumu je tedy v tomto období ještě přesvědčen, že je takový důkaz možný. Záměrem kurzu je analyzovat Kantův postup. Spis není přeložen do češtiny, ale existuje v anglickém překladu. Vedoucí kurzu bude dávat k dispozici svůj vlastní překlad do češtiny.
Podmínkou pro udělení zápočtu je pravidelná docházka do semináře a aktivní účast v semináři.

Literatura:
I. Kant, Der enzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, Hamburg: Meiner Verlag.

I. Kant (1992). "The Only Possible Argument In Support of a Demonstration of the Existence of God". In David Walford (ed.). Theoretical Philosophy, 1755-1770. The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. Translated by David Walford. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 107–201.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK