PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář akademické práce - AFS500260
Anglický název: Academic work seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (16.02.2024)
Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž by bylo možné prezentovat a diskutovat pracovní podobu písemných
výstupů (včetně prací závěrečných, textů určených k publikaci či přednášek na odborné konference). Seminář
podporuje nejen schopnost samostatné prezentace a argumentace, ale zároveň rozšiřuje znalosti studenta o témata
mimo rámec jeho vlastní specializace. Seminář je určen studentům prvního ročníku magisterského studia, kteří v rámci
oborového kolokvia začali psát odbornou práci.
Student předkládá písemně s týdenním předstihem svůj text spolu s doporučenou literaturou k nastudování; ostatní
účastníci semináře text prostudují a připraví si k němu své připomínky a otázky. Pro každou prezentaci je z řad
účastníků stanoven oponent, jehož úkolem je vyzdvihnout jeho hlavní metodologické, obsahové a formální problémy a
zformulovat několik klíčových otázek, na něž prezentující odpovídá.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (19.03.2021)

Atestaci získává student za pravidelnou účast na semináři, prezentaci svých vlastních výstupů a přípravu kritického komentáře k prezentaci alespoň jednoho z dalších účastníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK