PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matthew Calarco, Thinking Through Animals - AFS500225
Anglický název: Matthew Calarco, Thinking Through Animals
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)
Filosofický překlad
Matthew Calarco, Thinking Through Animals: Identity, Difference, Indistinction (Stanford, Stanford University Press, 2015)

V kurzu „Filosofický překlad“ se studenti na konkrétním příkladu seznamují se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů. Překládaným a průběžně komentovaným textem bude kniha Thinking Through Animals, jejímž autorem je Matthew Calarco. Úvodní seminář zdůvodní volbu textu a přiblíží jeho postavení v současných filosofických zkoumáních zvířat i vztahů zvířat a lidí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)

Požadavky pro získání atestu za „Filosofický překlad“: každý účastník semináře přeloží přidělenou pasáž a ujme se (alespoň jednou) funkce hlavního korektora překladu jiného studenta.

Požadavky jsou tedy celkově následující:

  • pravidelná účast
  • překlad vybrané pasáže a jeho postupné dopracování podle připomínek jiných studentů a vyučujícího
  • hlavní korektura překladu jiného studenta
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)

Překládaný a komentovaný text:

Matthew Calarco, Thinking Through Animals: Identity, Difference, Indistinction, Stanford, Stanford University Press, 2015

Případná sekundární literatura užitečná při komentování překládaného textu bude upřesněna a zpřístupněna zapsaným studentům během semestru.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)

Filosofický překlad

Matthew Calarco, Thinking Through Animals: Identity, Difference, Indistinction (Stanford, Stanford University Press, 2015)

V kurzu „Filosofický překlad“ se studenti na konkrétním příkladu seznamují se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů.  Překládaným a průběžně komentovaným textem bude kniha Thinking Through Animals, jejímž autorem je Matthew Calarco. Úvodní seminář zdůvodní volbu textu a přiblíží jeho postavení v současných filosofických zkoumáních zvířat i vztahů zvířat a lidí.

Rozpis jednotlivých pasáží bude spolu s příslušnými daty upřesněn v prvním semináři podle počtu účastníků kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)

Do kurzu určeného magisterským studentům se mohou zapsat i případní zájemci z bakalářského studia filosofie (požadavky pro atest jsou pro všechny stejné). Podmínkou je pouze dostatečná znalost angličtiny; vítán je zájem o téma překládané knihy.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (13.09.2019)

Do kurzu určeného magisterským studentům se mohou zapsat i případní zájemci z bakalářského studia filosofie (požadavky pro atest jsou pro všechny stejné).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK