PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
O lidském díle - AFS500223
Anglický název: On human function
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (15.09.2019)
Tématem semináře bude tzv. ergon argument a jeho výskyty v textech Platónových dialogů a Aristotelových etických spisů. Chtěl bych podrobit kritickému zkoumání tezi, že ergon argument (= česky asi nejlépe ‚argument o lidském díle‘) je krokem, který antickým autorům umožňuje přechod od formálních tezí k substanciálnímu výkladu o lidském dobru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (15.09.2019)

- 4 anotace ze sekundární literatury (á 1 n.s.)

- písemná práce

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (15.09.2019)

Primární texty:
Platón, Ústava I.
- překlad Fr. Novotného; jakékoli revidované vydání (Oikoymenh)
Aristotelés, Protreptikos
- viz link výše
- Düring, I. Aristotle’s Protrepticus: An Attempt at Reconstruction. Göteborg, 1961. (standardní seznam zlomků a dobrý komentář)
Aristotelés, Eudémova Etika II, VIII
- Kenny, A., The Eudemian Ethics, (Oxford Univ. Press, 2011)
nebo
- Aristotle, Aristotle’s Eudemian Ethics. Books I, II, and VIII; translated with a commentary by Michael Woods., (Clarendon Press, Clarenodn, 1982)
Aristotelés, Nikomachova Etika I, VI.13, X.6-10
- překlad A. Kříže; vyd. Rezek

Doporučené sekundární texty:
- k Ústavě
Barney, R., ‘Socrates’ Refutation of Thrasymachus’, in G. Santas (ed.), The Blackwell Guide to Plato’s Republic, (Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2006), pp. 44–62.
Blössner, N., ‘Zu Platon, “Politeia” 352d-357d’, Hermes, 119/1 (1991), 61–73.
Santas, G., ‘Methods of Reasoning about Justice in Plato’s Republic’, in G. Santas (ed.), The Blackwell Guide to Plato’s Republic, (Malden, MA ; Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006), pp. 125–45.
Singpurwalla, R. (2006). Are There Two Theories of Goodness in the Republic? A Response to Santas. Apeiron, 39(4), 319-330.

- k Protreptiku
Bobonich, C. Why should philosophers rule? Plato’s Republic and Aristotle’s Protrepticus. Social Philosophy and Policy 24 (2007), 153-175.
Monan, D. La connaissance morale dans le “Protreptique” d’Aristote. Revue philosophique de Louvain 58 (1960), 185-219.
Walker, M. The utility of contemplation in Aristotle’s Protrepticus. Ancient Philosophy 30 (2010), 135-153.

- k Eudémově Etice
Anthony Kenny, The Aristotelian ethics: a study of the relationship between the Eudemian and Nicomachean ethics of Aristotle, Second edition. ed. (University Press, 2016), kap. 1, 7-8 plus Reconsiderations 1992 a Rekonsiderations 2016.
Broadie, S., ‘The Good, the Noble and the Theoretical in the Eudemian Ethics’, in J. Cottingham, P. Hacker (eds.), Mind, Method, and Morality: Essays in Honour of Anthony Kenny, (Oxford University Press, 2010), pp. 3–25.

- k Nikomachově Etice
Hutchinson, D. S., The virtues of Aristotle, (Routledge and Kegan Paul, 1986), kap. 3.
Korsgaard, C. M., ‘Aristotle on function and virtue’, History of Philosophy Quarterly, 3/3 (1986), 259–79
Kraut, R., Aristotle on the human good, (Princeton Univ. Press, 1989), kap. 6.
Lawrence, G., ‘The function of the function argument’, Ancient Philosophy, 21 (2001), 445–75.
Scaltsas, Th., 'Wellbeing in Aristotle, Politeia 2, (2019), 45-56.

- k otázce vztahu ergon a eudaimonia
Ackrill, John (1997): “Aristotle on Eudaimonia”. In: John Ackrill, Essays on Plato and Aristotle. Oxford: Oxford University Press, pp. 179–200.
Heinaman, Robert (1988): “Eudaimonia and Self-sufficiency in the Nicomachean Ethics”, Phronesis 23, pp. 31–53.
Reeve, David (2014a): “Beginning and Ending with Eudaimonia”. In: Ronald Polansky (ed.), Cambridge companion to Aristotle’s Nicomachean ethics. Cambridge, New York: Cambridge University Press, pp. 14–33.
Whiting, Jennifer (1986): “Human Nature and Intellectualism in Aristotle”, Archiv für Geschichte der Philosophie 68, pp. 70–95.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK