PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kantova teorie idejí II - AFS500221
Anglický název: Kant´s Theory of Ideas II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Vyučující: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (17.09.2019)
Kurz navazuje na kurz z předchozího semestru. Poté jsme zkoumali Kantův pojem ideje v první knize Transcendentální dialektiky a její regulativní použití v první části Dodatku k Ttranscendentální dialektice, zaměříme se v tomto semestru na to, jaký význam má podle Kanta jeho pojetí idejí z hlediska Konečného účelu přirozené dialektiky lidského rozumu, jak zní také název druhé části Dodatku. Kant zde provádí transcendentální dedukci idejí, přičemž o ní říká, že je završením kritického podniku čistého rozumu. Takže kromě otázky, jak může vůbec vypadat transcendentální dedukce pojmů, které ex definitione nemají nikdy referenta v oboru smyslového názoru, je zde rovněž otázka, proč a jakým způsobem by měla být završením kritického podniku.

Literatura:
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK