PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kant vs. Leibniz v Kritice čistého rozumu - AFS500220
Anglický název: Kant vs. Leibniz in the Critique of Pure Reason
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (19.09.2019)
I přes pozitivní převzetí Leibnizova pojmu apercepce jakožto vědomí monády o vlastních vnitřních stavech do kontextu své vlastní teorie zkušenosti je Kantův vztah k Leibnizovi převážně kritický. Dodatek k Transcendentální Analytice s názvem "O amfibolii reflexivních pojmů na základě záměny empirického používání rozvažování s transcendentálním" je tím místem v Kritice čistého rozumu, kde Kant provádí kritiku Leibnizovy filosofie in extenso. V semináři se pokusíme na základě analýzy Kantových argumentů prozkoumat, v čem vlastně Kantova kritika konkrétně spočívá, a zvážit jednak její platnost, jednak její možné důsledky na poli epistemologie a ontologie. Seminář by tak měl přispět jak k lepšímu pochopení Kantových a Leibnizových filosofických pozic, tak k přiměřené artikulaci a zvládnutí určitých podstatných epistemologických a ontologických témat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (19.09.2019)

K získání atestu je zapotřebí:

- rozumné docházky (nejvýše tři absence)

- přiměřený aktivní podíl na chodu semináře (příprava referátů a protokolů).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (19.09.2019)

Ze seminářů budou mít užitek především účastníci disponující znalostí základních kontextů novověkého myšlení na úrovni absolventa bakalářského studia, které se budou v diskusích předpokládat. Nutným předpokladem je schopnost četby příslušných odborných textů v angličtině; vítanou výhodou je schopnost četby v němčině, v menší míře pak i ve francouzštině a v latině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK