PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kolokvium k antické filosofii - AFS500219
Anglický název: Colloquium on Ancient Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6602
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Robert Roreitner
Vyučující: Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (16.09.2019)
Kolokvium je míněno jako otevřená platforma pro zájemce o antickou filosofii na všech úrovních. Primárním cílem je vytvořit prostor pro prezentaci a zevrubnou diskusi různých forem odborných textů.
Na každém sezení bude jeden (nebo více) účastníků představovat svou práci (ročníkovou písemnou práci, bakalářskou práci, magisterskou práci, doktorandskou práci, článek, rukopis monografie apod.), resp. její část (např. kapitolu). Zvláště u studentů nižšího stupně bude možné představit určité téma nebo otázku vztahující se k některé oblasti či některému z textů antické filosofie. Ostatní účastníci dostanou materiály (plný text práce či kapitoly, formulaci hlavních tezí nebo otázek, primární text, apod.) minimálně týden předem, a budou tak připraveni poskytnout prezentujícímu důkladnou zpětnou vazbu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (16.09.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a úspěšná prezentace textu, který odpovídá podmínkám uvedeným v anotaci předmětu. U bakalářských a magisterských studentů je předpokladem přijetí textu k prezentaci jeho předběžná konzultace a schválení jedním z vedoucích kolokvia. Další podmínkou udělení zápočtu je pochopitelně také pravidelná aktivní účast na semináři.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (16.09.2019)

Literatura k tomuto kurzu bude sestávat z textů zaslaných účastníky, příp. z primární literatury vybrané každým z nich.

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (08.10.2019)

(Progam kolokvia bude ještě v průběhu semestru s největší pravděpodobností doplněn o další lednové termíny)

10.10. Vojtěch Hladký: Orfická báseň v Papyru Derveni

17.10.  --- --- --- --- --- --- (nekoná se - seminář ÚFaR a Workshop EN)

24.10. Marek Kettner: Vztah vládce a zákonů v Platónově myšlení

31.10. --- --- --- --- --- --- (nekoná se - seminář ÚFaR a předvečer doktorandské konference)

7.11.    Robert Roreitner: "Impasivita vnímavé duše: pozdně antická diskuse podnícená Aristotelovým spisem O duši"

14.11. --- --- --- --- --- --- (nekoná se - seminář ÚFaR a Platónská konference)

21.11.František Špinka: Jednání ἁπλῶς ἀκούσιον a jejich místo v Aristotelově etice (EN III,1-3)

28.11. Dominik Weinhold: δικαιοσύνη a νόμος v Platónově Ústavě I-II

5.12.    --- --- --- --- --- --- (nekoná se - seminář ÚFaR)

12.12. Antonín Šíma:  Mínós, dialogy v Platónově Akademii

19.12. Martin Rabas: Aristotelés, Metafysika Z,10-12

9.1.      Georgij Ivančenko: Plótínovo pojetí krásy a jedna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK