PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Quine a Davidson - AFS500217
Anglický název: Quine and Davidson
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8027
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)
První, menší část kurzu bude věnována základním Quinovým pracím, budeme se v něm soustředit zejména na jeho myšlenky (i) popření hranice mezi analytickým a syntetickým, (ii) jazykového holismu, a (iii) ontologické relativity. Následná, větší část bude věnována Davidsonovi, a to zejména jeho (i) teorii jednání, (ii) teorii interpretace a významu a (iii) anomálnímu monismu.


Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)

Cílem kurzu je přiblížit studentům filosofické myšlení dvou klíčových postav americké fílosofie druhé poloviny dvacátého století, Willarda Van Ormana Quina a Donalda Davidsona.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)

Podmínky pro udělení zápiočtu:

- účast na seminářích

- referát na semináři

- písemná práce (bude prominuto v případě trvale aktivní účasti v diskusích na semináři)

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)

Quine, W.V.O. (1960): Word and Object, MIT Press, Cambridge (Mass.); český překlad se (snad?) připravuje.

Quine, W.V.O. (1969): Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York; český překlad úvodního eseje 'Ontologická relativita' v Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998.

Quine, V.W.O. (1992): Pursuit of Truth (revised edition), Harvard University Press, Cambridge; český překlad revidovaného vydání z roku 1992 Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994.

Davidson, D. (1980): Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford; slovenské překlady tří z textů v Davidson: Čin, myseľ, jazyk, Archa, Bratislava, 1997.

Davidson, D. (1984): Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press, Oxford; slovenské překlady dvou z textů v Davidson: Čin, myseľ, jazyk, Archa, Bratislava, 1997; český překlad jednoho textu v Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, FILOSOFIA, Praha, 1998.

Davidson, D. (2001): Subjective, Intersubjective, Objective, Clarendon Press, Oxford; český překlad Subjektivní, objektivní, intersubjektivní, Filosofia, Praha, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)

*  W. V. O. Quine a jeho filosofie

Úvodní výklad

 

*  Quinova epistemologie

Quine, V.W.O. (1992): Pursuit of Truth (revised edition), Harvard University Press, Cambridge; český překlad revidovaného vydání z roku 1992 Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994, Kapitola I.

Quine, W. V. O. (1969): 'Epistemology naturalized', in Quine: Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York; český 'Naturalizace epistemologie' v Marvan & Dostálová: Quine - vybrané články, ZČU, Plzeň, 2006.

 

*  Quinova ontologie

Quine, V.W.O. (1992): Pursuit of Truth (revised edition), Harvard University Press, Cambridge; český překlad revidovaného vydání z roku 1992 Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994, Kapitola II.

Quine, W. V. O. (1981): 'Things and their place in theories', in Quine: Theories and things, Harvard University Press, Cambridge (Mass.); český 'Věci a jejich role v teoriích' v Marvan & Dostálová: Quine - vybrané články, ZČU, Plzeň, 2006.

 

*  Quinova sémantika I

Quine, V.W.O. (1992): Pursuit of Truth (revised edition), Harvard University Press, Cambridge; český překlad revidovaného vydání z roku 1992 Hledání pravdy, Herrmann a synové, Praha, 1994, Kapitola III a IV.

 

*  Quinova sémantika II

Quine, W.V.O. (1968): 'Ontological Relativity', Journal of Philosophy 65, 185-212repreinted in Quine: Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York. 1969; český překlad 'Ontologická relativita' v Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia, Praha, 1998.

 

D. Davidson a jeho filosofie

Úvodní výklad

 

*  Davidsonova epistemologie I

Davidson, D. (1974): 'On the Very Idea of a Conceptual Scheme', Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 47; reprinted in Davidson: Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press, Oxford. 1984, pp. 183-198; český překlad 'O samotné myšlence pojmového schématu' v Peregrin (ed.): Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia, Praha, 1998.

 

*  Davidson a filosofie mysli I

Davidson, D. (1984). First Person Authority. Dialectica, 38, 101-111. reprinted in Davidson (2001), 3-14; český překlad v překladu téhož;

 

*  Davidson a filosofie mysli II

Davidson, D. (1987): "Knowing one's own mind.” Proceedings and Addresses of the   American Philosophical Association, 441-58,.reprinted in Davidson (2001), 15-38; český překlad v překladu téhož.

 

*  Davidsonova filosofie mysli III

Davidson, D. (1989): The Myth of the Subjective. In Relativism: Interpretation and Confrontation, 159-172. University of Notre Dame Press. reprinted in Davidson (2001), 39-52; český překlad v překladu téhož.

 

*  Davidsonova filosofie mysli IV

Davidson, D. (1989): What is Present to the Mind? In The Mind of Donald Davidson, 3-18. Amsterdam: Rodopi. reprinted in Davidson (2001), 53-68; český překlad v překladu téhož.

 

*  Davidsonova epistemologie II

Davidson, D. (1991): Three Varieties of Knowledge. In A.J. Ayer: Memorial Essays (Royal Institute of Philosophy Supplement 30), 153-166. Cambridge: Cambridge University Press. reprinted in Davidson (2001), 205-220; český překlad v překladu téhož.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (11.09.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8027

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK