PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vtělená mysl: fenomenologické a kognitivní přístupy - AFS500204
Anglický název: Embodied Mind: Phenomenological and Cognitive Approaches
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6395
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (14.09.2018)
Husserlova, Merleau-Pontyho či Patočkova fenomenologie zdůrazňuje situovaný a vtělený rozměr našeho intencionálního přístupu ke světu. Myšlení, vnímání, obrazivosti či souzení posuzuje tato fenomenologie nikoli jako mentální stavy, nýbrž jako výkony bytosti tělesně ukotvené ve světa, a Descartovo „já myslím“ chce revidovat a přeformulovat v jeho vazbě na „já mohu“. Rovněž nové přístupy v kognitivní vědě poukazují na nutnost opuštění karteziánského schématu, umožňujícího pojednávat o mysli nezávisle na praktickém kontextu a tělesné podmíněnosti jejích výkonů. Na počátku nového tisíciletí se tak v kognitivní vědě stále důrazněji prosazuje koncepce tzv. 4E cognition, nahlížející poznání z perspektivy vtělené, ukotvené, jednající a rozšířené mysli (embodied, embedded, enactive, extended mind) V našem kurz pojednáme o společných motivech i o rozdílech těchto nových přístupů s fenomenologickými analýzami artikulace smyslu v myšlení, vnímání, emocionalitě a intersubjektivní jazykové praxi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (14.09.2018)

Dreyfus, H. L., (1998) "The current relevance of Merleau-Ponty's phenomenology of embodiment", Electronic Journal of Analytic Philosophy 

Gallagher, S. (2006): How the Body Shapes the Mind, Oxford: OUP.

Gallagher, S. (2007): Phenomenological approaches to consciousness, in: Max Velmans & Susan Schneider (eds.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell, str. 686-696

Gibson, J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton-Mifflin.

Haugeland, J. (1998): Having thought: Essays in the metaphysics of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999), Philosophy of the Flesh : the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, N.Y. : Basic Book

Merleau-Ponty, M. (2011), Primát vnímání a jeho filosofické důsledky, Praha, Togga.

Patočka, J. (1995) Tělo, společenství, jazyk, svět. 2. vyd., ed. J. Polívka, Oikoymenh, Praha

Roessler, J. & Eilan, N. (2003), Agency and Self-awereness, OUP, Oxford.

Rowland, M. (2010): The New Science of Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology, MIT Press, Cambridge (Mass.).

Rowlands, M., (2005) „Bringing Philosophy Back: 4e Cognition and the Argument from Phenomenology”, in D. W. Smith and A. L. Thomasson (eds.), Phenomenology and Philosophy of Mind, Oxford University Press, pp. 310-325

Thompson, E. (2007), Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind,  Cambridge (MA): Harvard University Press.

Thompson, E.; Colombetti, G. (2008) „Feeling Body - Towards an enactive approach to emotion“, in: Overton W.F., Muller U., Newman J.L. (eds.) Developmental Perspectives on Embodiment and Consciousness, New York: Lawrence Erlbaum Ass., s. 45-68

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (14.09.2018)

Podmínkou získání atestu je:

- pravidelná a aktivní účast

- referát k jednomu z rozebíraných témat (v případě, že budou všechny referáty obsazeny, lze alternativně vypracovat písemnou práci v rozsahu 5-8 normostran; práci je třeba odevzdat do 20. ledna 2019).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK